Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/13074
Title: A study on the criticisms about Foucault’s opinion of power
Other Titles: Foucault’nun iktidar görüşü hakkındaki eleştiriler üzerine bir çalışma
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Becermen, Metin
Keywords: Foucault
Law
Norm
Power
Right
State
Devlet
Foucault
Hukuk
İktidar
Norm
Yasa
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Becermen, M. (2015). "A study on the criticisms about Foucault’s opinion of power". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 24, 23-30.
Abstract: In this study, will be made the evaluation of some criticisms made for Foucault’s power views in the context of state and power relationship. While doing this, first of all Foucault’s views about the power will be discussed shortly in this context and then the criticisms will be examined. Finally, an evaluation will be made moving from Foucault’s ideas. Foucault criticizes the viewpoints discussing the power dependent on the state. Because according to him, such kind of evaluations remains insufficient while discussing power problem. However, power has a wider and more common basis. Of course, the state has an important role in the functioning of the power; however this is not mean that power is equal to the state. On the other hand, the power is running not only with the power of the rules but also through the norms when the law is concerned. Right runs in the context of a “game of norm”. This doesn’t mean that to reduce the rules to the norms or to say that the rules are insignificant in legal procedures. This, rather, emphasizes the role of norm in the law.
Bu çalışmada Foucault’nun iktidar görüşüne devlet ile iktidar ilişkisi bağlamında yapılan bazı eleştirilerin değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu yapılırken, öncelikle, Foucault’nun iktidara dair söyledikleri, bu konu bağlamında, kısa bir şekilde ele alınacak ve daha sonra yapılan eleştiriler irdelenecektir. Son olarak da Foucault’un düşüncelerinden hareketle bir değerlendirme yapılacaktır. Foucault iktidarı devlete bağlı olarak ele alan görüşleri eleştirmektedir. Çünkü ona göre, bu türden değerlendirmeler iktidar sorununu ele alırken yetersiz kalmaktadır. Oysa iktidar daha geniş ve yaygın bir temele sahiptir. Devletin iktidarın işleyişinde önemli bir rolü vardır elbette; ancak bu, iktidar eşittir devlet demek değildir. Öte yandan iktidar, hukuk söz konusu olduğunda, sadece yasaları gücüyle değil, normlar aracılığıyla da işlemektedir. Hukuk, bir “norm oyunu” bağlamında iş görmektedir. Bu da, yasaları normlara indirgemek veya yasaların hukuksal prosedürlerde önemsiz olduğunu söylemek demek değildir. Bu, daha çok, normun hukukta oynadığı role vurgu yapmaktır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149767
http://hdl.handle.net/11452/13074
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2015 Sayı 24

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015_24_2.pdf167.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons