Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12998
Title: 5E Modeline uygun olarak hazırlanan öğretim kılavuzuna ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of teachers’ views on teaching guide prepared in accordance with 5E Model
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü.
Kılıçlı, Zeynep Özbudak
Özkan, Muhlis
Keywords: Hücre bölünmesi ve kalıtım
Öğretim kılavuzu
5E Modeli
Öğretmen görüşleri
Cell division and inheritance
Teaching guide
5E Model
Teacher’s views
Issue Date: 9-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıçlı, Z.Ö. ve Özkan M. (2017). “5E Modeline uygun olarak hazırlanan öğretim kılavuzuna ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 781-803.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; 8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi “Hücre Bölünmesi ve Kalıtım” ünitesinin öğretimi için, 5E modeline uygun olarak tasarlanan öğretim kılavuzunun etkililiğinin değerlendirilmesidir. Araştırma, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Kocaeli’nde yürütülmüş, 4 ortaokuldan kılavuzun etkililiğine ilişkin 18 öğretmenin görüşü alınmıştır. Öğretim kılavuzunda; alternatif öğretim, ölçme, değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanı sıra, geleneksel yöntemlerin kullanımına da yer verilmiştir. Öğretim kılavuzu 5E modeline uygun hazırlanmıştır. Öğretmenler; öğretim kılavuzunun açık ve anlaşılır dille yazıldığını, etkinliklerin kazanımlara uygun biçimde tasarlandığını, konu ve kavramları desteklediğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenler, tasarlanan öğretim kılavuzunun, MEB’in önerdiği mevcut kılavuzdan daha renkli ve ilgi çekici olduğunu, anlaşılması zor kavramların daha uygun bir sunumla verildiğini, eğlenceli ve akılda kalıcı etkinlikler içerdiğini, öğrenmeyi kolaylaştıran ifadeler kullanıldığını vurgulamışlardır. Öğretmenler; geliştirilen yeni öğretim kılavuzunu; anlaşılır, ilgi çekici bir kaynak olarak değerlendirmişlerdir.
The aim of this study is to evaluate the efficiency of teaching guide designed in accordance to the 5E model for teaching the unit "Cell division and Inheritance" in Primary Education 8th grade Science & Technology course. The research was conducted in Kocaeli province in 2012 and 2013 academic year and the opinions of 18 teachers from 4 different secondary schools located at the centers were taken about the efficiency of the guide. In the teaching guide; as well as the alternative teaching, measurement, evaluation method and techniques, the tradition methods were also used. The study guide was prepared in accordance to the 5E model. Teachers who were consulted for their opinions indicated that the teaching guide was written in a clear and straightforward style, the activities were designed in appropriate to the acquisitions of the activities and the activities had the qualities to support subjects and concepts. Besides the teachers emphasized that the teaching guide designed was more colorful and interesting than the available guide recommended by the Ministry of Education. The activities included were entertaining and high memorability and the expressions were facilitating learning.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Muhlis ÖZKAN'ın danışmanlığında Zeynep ÖZBUDAK KILIÇLI tarafından hazırlanan "Fen Bilimleri Programında Yer Alan Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Ünitesinin Öğretim Tasarımı ve Uygulanması" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır. Çalışmanın özeti UFBMEK 2016’da bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/388011
http://hdl.handle.net/11452/12998
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_16.pdf489.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons