Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12994
Title: Hâlâ düşünüyorum
Other Titles: I still think
Authors: Kovanlıkaya, Aliye Karabük
Keywords: Descartes
Düşünce
Görü
Ben bilinci
Cevher
Fark
Thought
Intuition
Self-consciousness
Substance
Distinction
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kovanlıkaya, A. K. (2013). "Hâlâ düşünüyorum". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 19-30.
Abstract: Descartes’a göre tüm diğer bilgilerin zemininde yer alan ben bilincine türetmeyle değil görüyle ulaşılır. “Düşünüyorum, (o halde) varım (benim)” beyanı, bir argüman olarak ele alınmamalıdır. Bu beyanın, görüsel bir bilginin ifadesi olarak değerlendirilmesi, Descartes’ın düşünce sisteminin bütünü bakımından yerinde olacaktır. Kendi kendisinin bilincine görüyle varılabildiğini öne sürmeyi mümkün kılan ise Descartes’ın cevher anlayışıdır. Buna göre ben bilinci söz konusu olduğunda düşünen, düşünme ve düşünülen aynıdır. Aralarındaki farklar gerçek değildir; sadece düşünce bakımından farklıdırlar.
According to Descartes, we reach to self-consciousness not through a deduction but through an intuition. The expression “I think (therefore) I am (I exist)” should not be taken as an argument. Considering it as an expression of an intuitive knowledge will be consistent in view of Descartes’ system of thought. That what makes possible to assert that we are conscious of ourselves through intuition is Descartes’ conception of substance according to which, in respect of selfconsciousness, that which thinks, thinking and which is thought are same. Distinctions among them are not real; they are only different in thought.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149817
http://hdl.handle.net/11452/12994
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2013 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_20_2.pdf194.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons