Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12988
Title: Mantık-matematik ilişkisi üzerine
Other Titles: On relationship between logic and mathematics
Authors: Kutlusoy, Zekiye
Keywords: Mantık
Matematik
İspat
Aksiyomatik/dedüktif yöntem
Matematiksel/mantıksal doğruluk
Matematiksel mantık
Matematiğin mantıksal temelleri
Logic
Mathematics
Proof
Axiomatic/deductive method
Mathematical/logical truth
Mathematical logic
Logical foundations of mathematics
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kutlusoy, Z. (2013). "Mantık-matematik ilişkisi üzerine". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 127-138.
Abstract: Mantık ve matematik, başlangıçlarından beri birbirlerine hep yakın durmuş ve çeşitli şekillerde ilişki içinde olmuşlardır. Tarihsel olarak bakıldığında, genel olarak, aralarındaki ilişkinin özellikle birinde yaşanan bir sorunun diğerinin yardımıyla aşılmaya çalışılması durumunda kendini gösterdiği görülür. Bu yazıda, başlıca üç döneme odaklanılarak mantık-matematik ilişkisinin nasıl ortaya çıktığı aydınlatılmakta; dahası, bu ilişkinin genelde mantığın gelişimine büyük bir katkı sağladığı netleştirilmektedir.
Since their beginnings logic and mathematics have been very close to each other and there has been relationship between them in various kinds. It is seen historically that their relationships appear especially in cases in which one of them tries to help in solving problems the other has. In this paper, by focusing on basically three such cases, it is illuminated how the relationship between logic and mathematics occurs; what is more, it is clarified that their relationship makes, in general, great contributions to progress of logic.
Description: Bu yazı, 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampusunda düzenlenen II. Mantık Çalıştayında sunulmuş bildirinin gözden geçirilmiş metnidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149824
http://hdl.handle.net/11452/12988
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2013 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_20_9.pdf204.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons