Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12983
Title: Felsefe dergileri bibliyografyası (II): Felsefe tartışmaları
Other Titles: Bibliography of philosophical journals (II): Felsefe tartışmaları
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Yılmaz, Muhsin
Çıvgın, Ayşe Gül
Öztürk, Ümit
Aybakan, Derya
Keywords: Felsefe dergileri bibliyografyası
Felsefe dergileri veri tabanı
Akademik etkileşim
The bibliography of philosophical journals
The database of philosophical journals
Academical interaction
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, M. vd. (2013). "Felsefe dergileri bibliyografyası (II): Felsefe tartışmaları". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 273-297.
Abstract: “Felsefe Tartışmaları” dergisi hakkında bu bibliyografya, “Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu” tarafından desteklenen bir bilimsel araştırma projesinin organik bir parçasıdır. Söz konusu projenin ana amacı, Türkiye’de yayımlanan felsefe dergilerini içeren bir veri tabanı oluşturmaktır. Bu bağlamda, hedeflenen veri tabanının fiiliyata geçirilmesine önceliği olacak şekilde, benzer alanlar ve disiplinlerde çalışan araştırmacılardan eleştirel geri bildirim alma amacıyla, geçmişten günümüze her bir felsefe dergisinin bibliyografik verilerinin sunulmasının yerinde olacağı düşünülmektedir.
This study including bibliographical data of the journal of “Felsefe Tartışmaları” is an integral part of a scientific project that was supported by “The Commission of Scientific Research Projects of Uludag University.” The essential aim of that project is to constitute a database about philosophical journals published in Turkey. In this context, before realizing the database in its taproots, it is adopted to be much more convenient to make up a detailed bibliographical presentation of each individual philosophical journal published from past to present in order to obtain a critical feedback from researchers whose studies are also apparent in the parallel fields and disciplines.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149834
http://hdl.handle.net/11452/12983
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2013 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_20_19.pdf326.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons