Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12982
Title: David Hume: Felsefe ve metafiziğin mahiyeti
Other Titles: David Hume: The nature of philosophy and metaphysics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Çıvgın, Ayşe Gül
Keywords: David Hume
Felsefe
Metafizik
İnsan doğası
Philosophy
Metaphysics
Human nature
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çıvgın, A. G. (2013). "David Hume: Felsefe ve metafiziğin mahiyeti". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 31-40.
Abstract: David Hume modern felsefenin en etkili filozoflarından biridir. Bilindiği üzere onun nedensellik kavramı hakkındaki eleştirisi, Immanuel Kant’ı dogmatik uykusundan uyandırmıştır. Bu çalışmada, Hume’un iki temel yapıtı, yani, İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme ve İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma’dan hareketle, onun felsefe ve metafiziğin mahiyeti hakkındaki kavrayışı analiz edilecektir.
David Hume is one of the most influential philosophers of modern philosophy. As it is well known, his critique of concept of causality awakened Immanuel Kant from his dogmatic slumbers. In this study, with the help of Hume’s two major texts, namely, A Treatise of Human Nature and An Enquiry Concerning Human Understanding, it will be analysed his comprehension of the nature of philosophy and metaphysics.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149818
http://hdl.handle.net/11452/12982
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2013 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_20_3.pdf234.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons