Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12981
Title: Aşk ile açılan varlık
Other Titles: Being opened with eros
Authors: Sağıroğlu, Aliş
Keywords: Heidegger
Platon
Alētheia
Hakikat
Eros
Ousia
Varlık
Tecrübe
Epistemoloji
Tekabüliyet
Ontoloji
Heidegger
Plato
Truth
Ousia
Being
Experience
Epistemology
Adequation
Ontology
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağıroğlu, A. (2013). "Aşk ile açılan varlık". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 165-180.
Abstract: Bu metinde Heidegger’in hakikati bir ontoloji sorunu olarak düşünmekteki ısrarı irdelenecek ve bu doğrultuda Platoncu “idea”lara dair, “idea”ların epistemolojik mahiyetini göz ardı etmeye yönelik tutumu tartışılacaktır. Böylece, Heidegger’in “alētheia”yı Varlığın açılımı olarak kavraması ve Platon’daki “idea”ların işlevini bu zeminden hareketle inceleme önerisi, yazarın Hakikatin Esası (Vom Wessen der Wahrheit) adlı kitabı üzerinden eleştirel bir bakışla değerlendirilecektir.
In this essay, Heidegger’s approach to consider the truth as an ontological issue and in the context of Platonic ideas, his proposal of deconsidering the epistemological character of ideas is evaluated. In relation to this, Heidegger’s interpretation of “alētheia” as the opening of being and his recommendation of investigating on the role of Platonic ideas on this very ground, is critically discussed with reference to his book The Essence of Truth (Vom Wessen der Wahrheit)
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149827
http://hdl.handle.net/11452/12981
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2013 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_20_12.pdf243.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons