Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12978
Title: Sühreverdî’nin kiplikli önermeleri zorunlu olumlu önermeye indirgemesi yaklaşımının modern mantık açısından ifade edilmesi
Other Titles: Expressing Suhrawardi’s reduction of all of modal propositions to the necessity positive proposition from the point of modern logic
Keywords: Sühreverdî
Kiplik
Zorunluluk
Olanaklılık
Niceleyici
Tümel
Tikel
Suhrawardi
Modality
Necessity
Possibility
Quantifier
Universal
Particular
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Osman, F. (2013). "Sühreverdî’nin kiplikli önermeleri zorunlu olumlu önermeye indirgemesi yaklaşımının modern mantık açısından ifade edilmesi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 219-224.
Abstract: Bu çalışmada Sühreverdî’nin kiplikli önermelerle ilgili indirgemeci yaklaşımını modern mantık açısından ifade etmeyi denedik. Bu doğrultuda Sühreverdî’nin üzerinde durduğu örnekleri belirginleştirip sembolleştirmeye çalıştık. Bu sembolleştirme girişiminde de niceleme mantığındaki ve kiplikli mantıktaki sembollerden yararlandık.
In this paper we tried to express Suhrawardi’s reductive aproach concerning modal propositions from the point of modern logic. Therefore we endeavored to concretize and symbolize the examples on which Suhrawardi emphasizing. And in this attempt of symbolization we made use of symbols in predicate logic and modal logic.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149830
http://hdl.handle.net/11452/12978
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2013 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_20_15.pdf143.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons