Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12975
Title: Müzik ve renk ilişkisi
Other Titles: Relationship between music and colour
Authors: Uludağ Üniversitesi.
Mestan, Hande
Keywords: Renk
Müzik
Ses
Nota öğretimi
Colour
Music
Voice
Teaching musical notes
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mestan, H. (2013). "Müzik ve renk ilişkisi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20, 299-304.
Abstract: Müzik ve renk ilişkisi günümüze dek bilim insanlarının olduğu kadar müzik eğitimcilerinin de ilgisini çekmiş, bu alanda birçok araştırma yaparak renklemeli öğretim metodları geliştirmişlerdir. Rengin sıcaklık oranları ile seslerin frekans değişimindeki paralellik üzerine çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırma, sesler ve renkler arasındaki yıllardır süregelen çalışmaları ele alıp, müzik ve renk arasındaki ilişkinin notaların öğretilmesinde etkili olabileceğini göstermektedir.
The relation among music and colour has attracted the attention of music educators as well as scientists, therefore they have developed coloured teaching methods making various research on this subject. A lot of research has been made on the parallelizm of the frequency change of sounds and the ratios of colour density. This article shows that it could be effective to use the relation among music and colour in teaching musical notes analyzing the works which have been prepared on this matter for years.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/149835
http://hdl.handle.net/11452/12975
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2013 Sayı 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013_20_20.pdf144.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons