Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12961
Title: Arts-based research and the artistic and creative role of artifacts as stories in literacy practices
Other Titles: Sanat temelli araştırma ve yapay olguların okur-yazarlık çalışmalarında hikaye olarak artistik ve yaratıcı rolü
Authors: Debreli, Emre
Altıntuğ, Fatma Aslantürk
Keywords: Arts-based research
Narratives
Critical thinking
Literacy research
Sanat-temelli araştırma
Kişisel hikayeler
Yaratıcı düşünme
Okur-yazarlık araştırması
Issue Date: 11-Sep-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Debreli, E. ve Altıntuğ F.A. (2017). “Arts-based research and the artistic and creative role of artifacts as stories in literacy practices”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 637-656.
Abstract: This paper makes a debate on arts-based methodologies in terms of their application to literacy practices of students’ wherein out-of-school artifacts are used to reveal stories about students’ lives and strengthen their creative and critical thinking skills. It is argued that different stories and narratives emerge when we listen to students’ narrating about artifacts, thus we claim that the application of artsbased methodologies to the field of literacy would enable educational researchers to obtain useful information about students’ identities, values, and cultural backgrounds, and assist students artistically in using their creativity, imagination, and self-reflection in the narration process. Throughout the paper, the importance of multimodal literacy practices and how such practices can be enhanced through the use of narratives; the issue of self-reflexivity to emphasize students’ subjective and reflexive presence as co-researchers in arts-based inquiries; and the issue of visual objects as modes of arts-based inquiries are discussed. A discussion on artifacts and everyday objects as reflections of others’ lives and self-identities is also presented. Finally, artifactual literacies as both mode and medium in arts-based research are introduced.
Bu çalışma, öğrencilerin okur-yazarlık uygulamalarına uygulandıkları anlamda sanat temelli metodolojiler üzerine tartışmalar yapmaktadır. Okul dışı eserlerin öğrencilerin yaşamları hakkındaki hikayeleri ortaya çıkarmak ve yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmek için yararlı olduğu savunulmaktadır. Öğrencilerin eserler hakkında anlattıkları farklı öykü ve anlatıların ortaya çıktığı ve böylece sanat temelli yöntemlerin okur-yazarlık alanına uygulanmasının eğitim araştırmacılarının öğrencilerin kimlikleri, değerleri, ve kültürel geçmişe odaklanmaları ve öğrencilere sanatsal anlamda yaratıcılıklarını, hayal gücünü ve kendini yansıtmayı anlatım sürecinde kullanmalarında yardımcı olduğu tartışılmıştır. Makale boyunca multimodal okur yazarlık uygulamalarının önemi ve bu tür uygulamaların anlatıların kullanılması yoluyla nasıl arttırılabileceği; öğrencilerin sanata dayalı araştırmalarda eş araştırmacılar olarak öznel ve refleksif varlığını vurgulamak için öz-refleksivite meselesi; ve sanat esasına dayanan araştırma biçimleri olarak görsel nesneler konusu da kapsanmıştır. Nesne ve günlük objeler üzerine başkalarının hayatlarının ve öz kimliklerinin yansımaları olarak bir tartışma da sunulmuştur. Son olarak, sanat temelli araştırmalarda hem mod hem de orta olmak üzere yapay edebiyatlar tartışılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387462
http://hdl.handle.net/11452/12961
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_10.pdf238.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons