Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1295
Title: Acil serviste taze donmuş plazma (TDP) verilen hastaların retrospektif analizi
Other Titles: Retrospective analysis of patients giving fresh frozen plasma (FFP) in the emergency department
Authors: Köksal, Özlem
Karamurat, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Taze donmuş plazma
Transfüzyon
Emergency department
Fresh frozen plasma
Transfusion
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karamurat, M. (2017). Acil serviste taze donmuş plazma (TDP) verilen hastaların retrospektif analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma 01.02.2014 - 01.02.2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis (AS)'inde Taze Donmuş Plazma (TDP) transfüzyonu yapılan hastalar retrospektif incelenerek yapıldı. Hasta dosyalarından elde edilen bilgiler ışığında; hastalara ait demografik veriler, transfüzyon öncesi ve sonrası koagülasyon parametreleri, hastalara hangi endikasyon ile TDP transfüze verildiği, TDP endikasyon uygunluğu, verilen TDP miktarı ve herhangi bir komplikasyon gelişip gelişmediği kaydedildi. TDP kullanım endikasyonlarının uygunluğunu denetlemek için "British Commitee for Standarts in Hematology'' ye ait 2004 yılında yayınlanan kılavuz kullanıldı. Çalışmada 373 hastaya 887 ünite TDP verildi. TDP verilme endikasyonlarında %35.39 oranla ilk sırada warfarin over doz saptandı. Karaciğer hastalıkları nedenli TDP verilen hastalar %27.35 oranında olduğu saptandı. Travma harici aktif kanaması olan 163 hastaya TDP verilmişti ve bu hastaların %52.16'sını gastrointestinal sistem kanamaları oluşturuyordu. TDP verilen 9 hastada komplikasyon gelişti; komplikasyonların 5'i allerji, 4'ü ateş şeklindeydi. Hastaların %26.1' inde uygunsuz endikasyonla TDP verildiği saptandı.
This study was carried out retrospectively in Uludağ University Medical Faculty Hospital Emergency Department (ED) with patients who were given Fresh Frozen Plasma (FFP) transfusion between 01.02.2014 and 01.02.2017. The information such as; demografic data, before and after transfusion cougulation parameters, indications for FFP transfusion, appropriate use of FFP, amount of FFP transfused and whether any complication occured, were recorded. "The guidelines published in 2004 by the British Commitee for Standards in Hematology'' were used to check the appropriateness of FFP transfusion indications. In the study, 887 units FFP were given to 373 patients. Warfarin overdose was found as the most common indication (35.39%) in FFP transfusion. It was found that 27.35% of patients given FFP due to liver diseases. Also 163 non-trauma patients with active bleeding were given FFP and 52.16% of them had gastrointestinal bleeding. Complications had developed in 9 patients and 5 of them were allergic reaction and 4 were febrile non-hemolitic reaction. We determined that 26.1% of patients administered FFP, were given inappropriate indications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1295
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471484.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons