Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12934
Title: Fen bilimleri öğretmenlerinin fen ve matematik öğretim programlarının entegrasyonuna yönelik görüşleri
Other Titles: Opinions of science teachers about integration of science and mathematics curriculum
Authors: Aytekin, Cahit
Aydın, Fatih
Keywords: Fen ve matematik entegrasyonu
Fen bilgisi öğretmenleri
Öğretim programları arası uyum
Integration of science and mathematics curriculum
Science teachers
Coherence between curriculums
Issue Date: 7-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aytekin, C. ve Aydın F. (2017). “Fen bilimleri öğretmenlerinin fen ve matematik öğretim programlarının entegrasyonuna yönelik görüşleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 443-464.
Abstract: Bu çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin fen ve matematik öğretim programlarının entegre edilmesiyle ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Sakarya ili Sapanca ilçesinde çalışan 6 fen bilimleri öğretmeni gönüllü olarak çalışmaya katılmıştır. Görüşmeler uzman görüşü ve literatür doğrultusunda hazırlanan yarı yapılandırılmış sorularla yapılmıştır. Bu görüşmeler ses kayıt cihazına alınarak yazılı doküman haline getirilmiş ve iki bağımsız araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Böylece iki müfredatın uyumu noktasında yaşanan sıkıntılar ve öğretmenlerin entegrasyon üzerine ne düşündükleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de fen ve matematik öğretim programlarındaki ilişkili konuların uyumlu biçimde sıralanmadığı görüşünün bütün öğretmenler tarafından ifade edilmesi olmuştur.
This study aimed to investigate some science teachers' opinions on the integration of science and mathematics curriculum. There were six science teachers who work in six different middle school in the Sapanca town from the city of Sakarya. Semi-structured interviews prepared in accordance with expert views and the literature. These interviews have transcripted and analyzed by two independent researchers. At the and of the study, it was revealed opinions of the teachers about the integration science and mathematics curriculum. One of the most striking results is that all of the teachers who involved in this study indicate that science and mahtematics curriculum were prepared without considering related topic in accordance with other.
Description: Bu çalışma 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Konya’da düzenlenen “14th JTEFS/BBCC conference Sustainable Development, Culture, Education: Innovations and Challenges of Teacher Education for Sustainable Development” isimli uluslararası kongrede sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş halidir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387150
http://hdl.handle.net/11452/12934
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_3.pdf327.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons