Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12933
Title: From students' perspectives: EFL learners' metaphors about English instructors in Turkey
Other Titles: Öğrencilerin bakış açılarından: Türkiye’de İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenenlerin İngilizce öğreten öğretim elemanlarıyla ilgili metaforları
Authors: Erarslan, Ali
Asmalı, Mehmet
Keywords: Metaphor
Preparatory class
Language instructor
Student belief
Metafor
Hazırlık sınıfı
Öğretim elemanı
Öğrenci inancı
Issue Date: 7-Jun-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erarslan, A. ve Asmalı M. (2017). “From students' perspectives: EFL learners' metaphors about English instructors in Turkey”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 30(2), 419-442.
Abstract: The purpose of this study is to understand university preparatory class students' mental images about their English language instructors through metaphors. With regard to this aim, 148 students enrolled in 16 different programs were required to write metaphors on the metaphor elicitation task including the statement "my English instructor is like........................because.................................". Metaphor analysis technique including naming, elimination, deciding unit of analysis, categorization, quantitative analysis of data was employed for the analysis. 153 metaphors were sorted into 9 conceptual themes. While ‘teacher as nurturer’ was the leading category with 40 metaphors, ‘teacher as someone good-hearted’ followed it with 37 metaphors. It was seen that male participants emphasized good-hearted nature of language instructors and their ability to provide knowledge whereas female participants focused on their teachers’ nurturer side. A closer interaction between the instructors and students could be attributed to the reason why students mostly had positive views concerning their language instructors.
Bu çalışmanın amacı üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğretim elemanlarına yönelik algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesidir. Bu amaçla, Türkiye'de bir devlet üniversitesinde 16 farklı bölüme kayıtlı 148 öğrenciden "benim öğretmenim........gibidir, çünkü............." şeklindeki bir ifadeyi doldurmaları yoluyla öğrencilerin İngilizce öğretim elemanları ile ilgili metaforları elde edilmiştir. Verilerin analizinde, a) isimlendirme, b) ayıklama, c) analiz birimlerimi belirleme d) kategorilere ayırma ve e) verilerin nicel analizi şeklinde 5 adımdan oluşan metafor analiz tekniği kullanılmıştır (Saban, Koçbeker & Saban, 2007). Verilerin analizinde metafor kullanımına uygun olmayan ifadelerin ayıklanmasından sonra 153 metafor 9 ayrı kavramsal temaya ayrılmıştır. 40 metaforla en yüksek kategori ‘yetiştirici olarak öğretmen’ kategorisiyken, bunu 37 metaforla ‘iyi kalpli biri olarak öğretmen’ kategorisi takip etmiştir. Kız ve erkek öğrencilerin ortaya koydukları metaforlar göz önüne alındığında ise, erkek öğrencilerin İngilizce öğretim elemanlarının iyi kalpli olma ve bilgi sağlama özelliklerini ortaya koyarken, kız öğrencilerin ise onların yetiştirici özelikleri üzerinde durdukları görülmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/387139
http://hdl.handle.net/11452/12933
ISSN: 1301-3416
Appears in Collections:2017 Cilt 30 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30_2_2.pdf269.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons