Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12926
Title: Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri
Other Titles: Gifted students’ cognitive forethoughts regarding the mathematical problems
Authors: Sağ, Gönül Yazgan
Argün, Ziya
Keywords: Üstün yetenekli öğrenciler
Lise
Öz düzenlemeli öğrenme
Matematiksel problem çözme
Gifted students
High school
Self-regulated learning
Mathematical problem solving
Issue Date: 29-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sağ, G.Y. ve Argün Z. (2016). “Üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörüleri”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29(2), 445-467.
Abstract: Üstün yetenekli öğrenciler; çoğunlukla, meraklı, zeki, motive olmuş ve başarıya odaklanmış olarak tarif edilmektedir. Bu gruptaki öğrencilerin neden daha başarılı oldukları sorusuna henüz tatmin edici bir cevap / cevaplar bulunamamıştır. Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin karşılaştıkları matematik problemleri ile ilgili bilişsel öngörülerini derinlemesine ve detaylı olarak ortaya koymaktır. Onuncu sınıfa devam eden üç üstün yetenekli öğrenci ile 10 tane problem çözme oturumu gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, üstün yetenekli öğrencilerin; kendilerine yöneltilen bazı problemlerin benzerleri ile hangi ortamlarda, nasıl karşılaştıklarını ve çözüm yolunda attıkları adımları detaylı bir şekilde hatırladıkları görülmüştür. Araştırmada ilk defa karşılaştıkları bazı problemler için çözüm planı üretemedikleri, bazıları için ise üretebildikleri durumlar görülmüştür. Diğer taraftan plan üretebildikleri bu tür problemler için çoğunlukla birden fazla çözüm yolu önermeleri dikkat çekmiştir.
Gifted students are usually described as curious, smart, motivated, and focused on success. However, there is still no certain answer regarding why students in this group are more successful. In this sense the purpose of this study was to investigate gifted students’ cognitive forethoughts about mathematical problems in a detailed way. We set ten problem solving sessions with three gifted 10th grade students. In the light of analysis of the data, secondary gifted students were able to remember the whole context about the similar problems that they previously faced. Also these students were able to make detailed descriptions about previous problems. When they met with mathematical problems which have not previously experienced sometimes they couldn’t generate a solution. On the other hand when they generate a solution, generally they offered more than one solution for these new problems.
Description: Bu çalışma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Ziya Argün'ün danışmanlığında Gönül Yazgan Sağ tarafından hazırlanan "Üstün yetenekli ortaöğretim öğrencilerinin matematiksel problem çözme durumlarındaki öz düzenleme davranışları" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca XI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264356
http://hdl.handle.net/11452/12926
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2016 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_13.pdf316.02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons