Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12924
Title: Öğretmen adaylarının mesleki gelişimi için iyi öğretmenlik uygulamaları: Klinik danışmanlık modeli
Other Titles: Best teaching practices for preservice teachers’ professional development: Clinical supervision model
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Bulunuz, Nermin
Bulunuz, Mızrap
Keywords: Öğretmenlik uygulaması
Klinik danışmanlık modeli
Öğretmen adayları
Teaching practice
Clinical supervision model
Teacher trainees
Issue Date: 5-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bulunuz, N. ve Bulunuz M. (2016). “Öğretmen adaylarının mesleki gelişimi için iyi öğretmenlik uygulamaları: Klinik danışmanlık modeli”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29(2), 401-429.
Abstract: “Ben öğretmenliği, öğretmenliğe başladıktan sonra öğrendim” sözünü hemen herkes çevresindeki bir öğretmenden duymuştur. Bu sözler eğitim fakültesinde öğretilen teorik bilgiler ile uygulama arasında büyük bir boşluk olduğunun en çarpıcı ifadesidir. Bu boşluğu doldurmanın yolu, öğretilen teorik bilgilerin okullarda yapılan uygulama dersleri arasına köprüler kurmaktan geçmektedir. Bu çalışmada Fakülte-Okul İşbirliği kılavuz kitabı kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulaması kritik bir bakış açısıyla ele alınıp, eğitim fakültelerimizdeki öğretmenlik uygulamasını her yönden geliştirmek amacıyla Georgia State ve Uludağ Üniversiteleri İlköğretim Bölümleri işbirliği ve TÜBİTAK’ın desteği ile yürütülmüş olan “İyi Öğretmenlik Uygulamaları: Klinik Danışmanlık Modeli” adlı öğretmenlik uygulaması modelinin kuramsal temeli ve uygulama aşamaları tanıtılmaya çalışılmıştır. Alan bilgisi, öğretmen adayının yeteneği gibi unsurlar ile karşılaştırıldığında bu model, adayın teorik bilgileri okulda uygulamaya koyarken aldığı rehberlik hizmetinin kalitesini arttırdığı için etkili öğretmen yetiştirmede potansiyeli en yüksek bileşen olarak kabul edilmektedir.
Many involved in teacher education have heard, “I had to learn to teach after I actually started to teach” from experienced teachers. This statement illustrates the gap between theoretical knowledge learned in educational faculties and the implementation of this knowledge in school practice. One way to span this gap is to build bridges between theory and practice. In this paper, the Faculty-School Cooperation Booklet, published by the National Ministry of Education, will be critically analyzed as the theoretical foundation and implementation of a TÜBİTAK funded program to implement a “clinical supervision model” is discussed. The clinical supervision model has been recognized as a critical component of students’ putting into practice the knowledge gained in education faculties in their school practice.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264352
http://hdl.handle.net/11452/12924
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2016 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_11.pdf327.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons