Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12923
Title: The rise of science in the Islamic World
Other Titles: İslâm dünyasında bilimin doğuşu
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
Akdemir, Müslim
Keywords: History of science
Islamic world
Scientific activity
Scientist
İslam dünyası
Bilim tarihi
Bilimsel etkinlik
Bilim adamı
Issue Date: 15-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akdemir, M. (2016). “The rise of science in the Islamic World”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29(2), 375-382.
Abstract: From the 8th century, the center of scientific activities had been the Islamic world in the historical process of scientific activities between the period of Ancient Greece and the Renaissance period. This is the common view of both eastern and western science historians. The success of scientific activities in the regions dominated by the Islam is no coincidence. It is for sure that the civilization created by Islam was much influential on this success. In addition, one cannot deny the efforts of many Muslim and non-Muslim people living in that period, from politicians to scientists. The scientific activities emerging as an inseparable part of the Islamic civilization have an important share in the universal culture as they constituted a step for the development of science and philosophy in the West. Hence, the rise of science in the Islamic world is an inseparable part of the scientific progress.
Bilimsel faaliyetlerin tarihsel sürecinde Antik Yunan ve Rönesans dönemi arasındaki geçen zaman diliminde bilimsel etkinliklerin merkezini 8. Yüzyıldan itibaren İslam dünyası oluşturmuştur. Bu tespit hem doğulu hem de batılı bilim tarihçilerinin ortak kanaatidir. İslam dinin hakim olduğu coğrafyada gerçekleşen bilimsel etkinliklerin başarısı tesadüfi değildir. Bu başarının arkasında elbet ki İslam dininin oluşturduğu medeniyetin büyük etkisi vardır. Aynı zaman da o dönemde yaşayan siyasetçilerden bilim adamlarına kadar Müslüman olan ya da olmayan pek çok insanında emeği göz ardı edilemez. İslam uygarlığının ayrılmaz bir parçası olarak ortaya çıkan bilimsel aktiviteler, Batıda bilim ve felsefesinin gelişmesinde bir basamağı oluşturması bakımından evrensel kültür içinde de önemli yere sahiptir. Bu nedenle İslam dünyasında bilimin doğuşu bilimsel gelişmelerinde ayrılmaz bir parçasıdır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264345
http://hdl.handle.net/11452/12923
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2016 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_9.pdf150.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons