Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12905
Title: “Küçük Kemancı” keman metodunun hedef davranışları
Other Titles: Analysis of ‘Little Violinist’ violin method in terms of target behaviour
Authors: Coşkuner, Sonat
Keywords: Keman
Keman eğitimi
Keman metodu
Müzik eğitimi
Violin
Violin training
Violin methot
Music education
Issue Date: 26-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkuner, S. (2016). ““Küçük Kemancı” keman metodunun hedef davranışları”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 183-208.
Abstract: Keman eğitimi, çalgı eğitiminin önemli dallarından birisidir. Çalgı eğitimi sürecinde öğrencilerden belirli hedef davranışlara ulaşması ve davranış değişimleri beklenir. Bu hedef davranışları kazanma sürecinde belli standartların uygulanması, yapılan eğitimin bilimsel olması temelinde metot ve yaklaşımlar son derece önem taşımaktadır. Ülkemizde çocuklar için hazırlanmış keman metotlarının ve eğitici kitapların eksikliği göze çarpmaktadır. Bu çalışmada, küçük yaş çocuklar için hazırlanmış olan “Küçük Kemancı” keman metodunun hedeflediği teknik davranışlar içerik olarak açıklanmıştır. Verileri elde etmek için metodun içerisindeki farklı hedefe yönelik 22 parça hedef davranışların belirlenmesi amacıyla içerik analizi yapılmıştır. Bu çalışma aynı zamanda keman eğitimi veren eğitimcilere ışık tutması ve kaynak olması bakımından önem taşımaktadır.
Violin training is one of the important dimensions of instrument training. Instrument training process students to reach specific target behaviors and behavioral changes are expected. This target behaviors in the process of gaining the implementation of certain standards, be made on the basis of scientific training methods and techniques are of utmost importance. In our country, the lack of violin crafted methods for children and educational books are outstanding. In this study, targeted technical behavior of the violin method were investigated as the content which was prepared for younger children "Little Fiddler". To obtain data 22 pieces that different target within the violin methot in order to determine the behavioral objectives content analysis was performed. This study also shed light on violin teacher training and resources that are important in terms of being.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/264316
http://hdl.handle.net/11452/12905
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2016 Cilt 29 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29_2_1.pdf531.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons