Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1288
Title: Fonksiyonel ayak bileği instabilitesi olan bireylerde ayak bileği evertör ve dorsifleksör kas gruplarına uygulanan eksentrik içerikli thera-band egzersizin kas reaksiyon özellikleri üzerine etkisi
Other Titles: Effect of eccentric thera-band training of ankle evertor and dorsiflexor muscle groups on strength and muscle reaction patterns in individuals with functionally unstable ankles
Authors: Şekir, Ufuk
Arslan, Güfat
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Spor Hekimliği Anabilim Dalı.
Keywords: Fonksiyonel ayak bileği instabilitesi
Eksentrik egzersiz
Reaksiyon zamanı
Elektromiyografi
Functional ankle instability
Eccentric exercise
Reaction time
Electromyography
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, G. (2017). Fonksiyonel ayak bileği instabilitesi olan bireylerde ayak bileği evertör ve dorsifleksör kas gruplarına uygulanan eksentrik içerikli thera-band egzersizin kas reaksiyon özellikleri üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada fonksiyonel ayak bileği instabilitesi (FAİ) olan bireylerin evertör ve dorsifleksör kas gruplarına uygulanan eksentrik içerikli thera-band egzersizin kuvvet ve elektromiyografik (EMG) aktiviteleri üzerine etkisini araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 18-30 yaş arasında tek taraflı FAİ (n=12) olan ve sağlıklı (n=12) 24 kadın rekreasyonel sporcu katıldı. FAİ olan bireylerin etkilenen tarafları egzersiz grubuna; sağlam tarafları ve sağlıklı bireylerin dominant tarafları kontrol gruplarına dahil edildi. Egzersiz grubunu oluşturan bireylerin ayak bileklerinin evertör ve dorsifleksör kaslarına 6 hafta süre ile her gün eksentrik içerikli thera-band egzersiz programı uygulandı. Egzersiz programı öncesi ve sonrasında, inversiyon simülasyon platformu aracılığıyla ayak bileği inversiyona düşme ile oluşan peroneus longus ve tibialis anterior kaslarının EMG aktiviteleri ölçümü ve ayak bileği kas gruplarının izokinetik kuvvet testleri yapıldı. Egzersiz sonrasında, egzersiz grubunda dorsifleksör ve evertör kaslarda izokinetik eksentrik kas kuvvetinde anlamlı artış (p<0.01-0.001) ve etkilenen ayak bileklerinin peroneus longus ve tibialis anterior kas reaksiyon zamanlarında anlamlı bir kısalma gösterildi (p<0.01-0.001). Buna karşılık etkilenen ayak bileklerinin peroneus longus ve tibialis anterior kas reaksiyon sürelerinde ve kasların reaksiyon süresi boyunca göstermiş oldukları ortalama aktivitelerinde anlamlı bir değişiklik gösterilemedi (p>0.05). Biz çalışmamızda, FAİ olan ayak bileklerine eksentrik kasılma içerikli bir egzersiz programı ile ayak bileğinde motor kuvvet ve kas reaksiyon zamanlarında önemli gelişmeler kaydedildiğini gösterdik. Bu bulgular ışığında, yaralanmalara predispozisyon oluşturduğu savunulan kuvvet ve reaksiyon zamanında gecikmelerin geliştirilerek, yaralanma insidansının ve tedavi giderlerinin azalacağı düşüncesindeyiz.
The aim of this study was to investigate the effects of eccentric thera-band exercises of ankle evertor and dorsiflexor muscles on strength and electromyography (EMG) activities in participants with functional ankle instability. Twelve female recreational athletes with unilateral functionally ankle instability (FAI) and twelve healthy female subjects between 18-30 years of age participated in the study. The affected sides of individuals with FAI were selected to the exercise group. Besides, the dominant sides of the healthy individuals and unaffected sides of the individuals with FAI subjects were selected as the control groups. Subjects in the exercise group performed an eccentric exercise program with thera-bands every day for six weeks to the dorsiflexor and evertor muscles. Before and after the exercise program, EMG activities of the peroneus longus and tibialis anterior muscles to sudden supinating maneuvers on a tilting platform, and isokinetic strength of the ankle joint musculature were evaluated. Eccentric peak torque values of ankle evertor and dorsiflexors showed a significant increase (p<0.01-0.001) and the reaction latency for the peroneus longus and tibialis anterior of the affected sides showed significant reductions (p<0.01-0.001) after the exercise period in the exercise group. Besides, there were no significant changes in terms of peroneus longus and tibialis anterior muscle reaction durations and average level of muscle activity of the affected ankles (p>0.05). We presented in our study that a training program consisting of eccentric contractions in the ankle evertor and dorsiflexor muscles results in important improvements in strength and muscle reaction latencies in the functionally unstable ankles. According to the this findings, we conclude that the incidence of ankle injuries and treatment costs will reduce by improving muscle weaknesses and delayed muscle latencies, which have predisposing effects to ankle injuries.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1288
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
471476.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons