Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1284
Title: Bölgesel kalkınmada vergi teşviklerinin rolü ve türkiye değerlendirmesi
Other Titles: The role of tax incentives in regional development and Turkey assessment
Authors: Giray, Filiz
Zeren, Gizem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Keywords: Vergi teşvikleri
Bölgesel kalkınma
Bölgesel kalkınma araçları
Türkiye‟de bölgesel vergi teşvikleri
Tax incentives
Regional development
Regional development tools
Regional tax incentives in Turkey
Issue Date: 13-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zeren, G. (2018). Bölgesel kalkınmada vergi teşviklerinin rolü ve türkiye değerlendirmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bölgeler arasında gelişmişlik farkı, birtakım ekonomik ve sosyal sorunlar yaratabilmektedir. Bu sorunlar, sürdürülebilir ekonomik kalkınma için bir engel oluştururlar. Bu çalışmada bölgesel kalkınma kavramının, ekonomiler için önemi ayrıntılı olarak incelenmektedir. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılması için vergi teşviklerinin etkin olup olmadığı Türkiye örneği ile incelenmektedir. Çalışmada bölgesel kalkınma amacına yönelik kullanılan vergi teşvikleri ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Türkiye'de uygulanan bölgesel kalkınma için vergi teşviklerinin etkinliği; ekonomik, mali ve sosyal göstergelerin yardımıyla açıklanmaktadır. Elde edilen bulgulara göre öneriler sunulmaktadır.
The development gap between regions creates many economic and social problems. These problems compose an obstacle for sustainable economic development. In order to decrease the development gap between regions, it is investigated whether tax incentives are effective or not with turkey sample. In this study, the literature related to tax incentives used towards the purpose of region development is given. This study explains the efficiency of tax incentives applied for regional development by means of economic, financial and social indicators in Turkey. According to obtained findings, it is supplied the suggestions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1284
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503511.pdf5.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons