Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1283
Title: İnsan hakları ve sosyal adalet açısından devletin çocuklara ve kadınlara yönelik sunduğu hizmetler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları örneği
Other Titles: Services provided by the state to children and women in terms of human rights and social justice: The Ministry of Family and Social Policies personnel example
Authors: Aytaç, Sevinç Serpil
Reçber, Bircan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı.
Keywords: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Kadın hakları
Çocuk hakları
Sosyal hizmetler
Sosyal politika
Ministry of Family and Social Policies
Women's rights
Children's rights
Social services
Social policy
Issue Date: 13-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Reçber, B. (2018). İnsan hakları ve sosyal adalet açısından devletin çocuklara ve kadınlara yönelik sunduğu hizmetler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanları örneği. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "İnsan Hakları ve Sosyal Adalet Açısından Devletin Çocuklara ve Kadınlara Yönelik Sunduğu Hizmetler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çalışanları Örneği" başlığını taşıyan bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, konu başlığında yer alan insan hakları ve sosyal adalet olguları teorik nitelikte ele alınmıştır. Ayrıca bu bölümde insan haklarının çocuklarla ve kadınlarla ilgili olan kısımları teorik olarak işlenmiş ve değerlendirilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde, insan hakları ve sosyal adalet anlayışı açısından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) 'nın çocuklara ve kadınlara sunduğu hizmetler mevcut mevzuat dikkate alınarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü yani son bölümünde ise ilk iki bölümdeki teorik bilgiler doğrultusunda özellikle mevzuatı tatbik eden meslek elemanlarının teorik bilgileri de uygulanan anketlerle tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma itibarıyla Türkiye'de sosyal hizmet alanındaki mevzuatının teorik olarak bazı eksikliklerine rağmen yeterli olduğu, ancak uygulama itibarıyla önemli eksikliklerin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
The study titled as "Services provided by the State to Children and Women in Terms of Human Rights and Social Justice: The Ministry of Family and Social Policies Personnel Example" consists of three chapters. The first chapter deals with theoretical foundations of human rights and social justice, and also, women and children in human rights. In the second chapter of the study, the services provided by the Ministry of Family and Social Policy to children and women are analysed in terms of human rights and social justice. In the third and last chapter of the study, the problems faced by executors in providing services are evaluated in terms of theoretical foundations mentioned in the first and second chapters. In addition, the theoretical knowledge of executors is evaluated by questionnaires. It is concluded that despite the theoretical shortcomings, the law in the area of social services in Turkey is reasonable; however, there are significant deficiencies in application of law.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1283
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503496.pdf3.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons