Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1282
Title: Cumhuriyet'in kurucu ideolojisine politik-teolojik bir yaklaşım
Other Titles: A political-theological approach to the foundational ideology of the Republic
Authors: Sarıbay, Ali Yaşar
Karakuş, Gülbeyaz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Keywords: Politik-teoloji
Sivil din
Ulus-devlet
Sekülerizm
Egemenlik
Kemalizm
Political theology
Civil religion
Nation-state
Secularism
Sovereignty
Kemalism
Issue Date: 6-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karakuş, G. (2018). Cumhuriyet'in kurucu ideolojisine politik-teolojik bir yaklaşım. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Modern bir yönetim biçimi olarak ulus-devlet, kendisinden önceki devlet modellerinden egemenlik ve meşruiyet kaynağı açısından önemli farklılıklar gösterir. Politik-teolojik bir zemine dayanan bu farklılık, din ve dinî unsurların dönüşümünde/değişiminde, "seküler kutsallık"ların oluşumunda etkin rol oynamıştır. Bir ulus-devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti de egemenlik ve meşruiyet anlayışındaki değişim ve dönüşümle var olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisinde egemenlik, meşruiyet, ulus inşası gibi konulardaki politik-teolojik yaklaşımlar ele alınmıştır
As a modern form of government, the nation-state manifests differences in terms of its bases of legitimacy and sovereignty from earlier state models. This difference, based on a political-theological foundation, has played an active role in the formation of a "secular sanctity" in the conversion/transformation of religion and religious elements. Indeed, established as a nation-state, The Turkish Republic came into being with change and transformation forming its concept of sovereignty and legitimacy. This study discusses issues within political-theological approaches such as legitimacy, sovereignty and nation-building in the founding ideology of the Turkish Republic.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1282
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503480.pdf61.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons