Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1281
Title: Türkiye Türkçesi atasözleri ve deyimlerinde aile ve akrabalık anlayışı
Other Titles: The image of family and kinship in proverbs and idioms of Turkey Turkish language
Authors: Şahin, Hatice
Borodavchenko, Viktoriia
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
Keywords: Atasözü
Deyim
Aile
Akrabalık
Anlayış
Proverbs
Idioms
Family
Kinship
Image
Issue Date: 6-Apr-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Borodavchenko, V. (2018). Türkiye Türkçesi atasözleri ve deyimlerinde aile ve akrabalık anlayışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Aile; ilk toplumların oluşmaya başladığı zamandan bu yana varlığını devam ettiren, akrabalık ilişkilerine dayanan bir sosyal kurumdur. Aile; soyu devam etme, nüfus yenileme, çocukları sosyalleştirme ve eğitme, milli kültürü koruma başta olmak üzere biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal işlevleri yerine getirmektedir. Aile kavramı, aile kurumunun hem evrensel hem ulusal ve kültürel açılarını yansıtmaktadır. Dolayısıyla, aile anlayışının evrensel önemi taşıyan kavramlar arasında yer aldığını söylemek mümkündür. Bu araştırmada Türkiye Türkçesinde var olan atasözleri ve deyimler, sosyoloji ve kültür ögesi olan aile ile ilgili unsurları içermesi ve Türk kültüründe aile anlayışını tasvir etmesi açısından incelenmeye çalışılmıştır. Bu tez çalışması; Türk dilinin ifade araçları ve iletişim unsurları olan atasözleri ve deyimlerde aile ve akrabalık kavramlarının hangi biçimde, ne ölçüde ve hangi amaçlarla kullanıldığını, Türk kültüründe aile ve akrabalık anlayışlarının nasıl yansıtıldığını ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Family is a social institution which has protected its being from the times when the first societies were formed till nowadays and is based on kinship relationships. Family performs such main functions as reproduction, population renewal, socialization and education of children, preservation of national culture and other biological, psychological, economic and social functions. Family concept reflects both universal and specific national (social, ethnical) understanding of the phenomenon of the family. Therefore it can undoubtedly be attributed to the number of universally significant concepts. In this thesis proverbs and idioms of Turkey Turkish language are analized from the angle of including the elements concerning family which is a sociology and culture component and from the angle of describing the image of family and its comprehension in Tukish culture. This thesis aims to state the shape, amount and purposes of using the concept of family in proverbs and idioms of Turkey Turkish language and also state the way of reflection of family image and kinship relationships in Turkish culture.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1281
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503474.pdf57.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons