Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12809
Title: Sosyal içerikli Türk çocuk romanlarında karşılaşılan baba figürleri ve çocuklarıyla ilişkileri
Other Titles: Father figures and their relationships wıth children in social contented Turkısh children's novels
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
0000-0002-5165-4026
İşyar, Nilüfer
Keywords: Çocuk romanları
Children’s novels
Çocuk edebiyatı
Children’s literature
Baba
Çocuk
Aile
Father
Child/Kid
Family
Issue Date: 3-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: İşyar, N. (2020). "Sosyal içerikli Türk çocuk romanlarında karşılaşılan baba figürleri ve çocuklarıyla ilişkileri". International Journal of Social Inquiry, 13(1), 269-300.
Abstract: Makalemizde 1970’ten günümüze yazılmış olan sosyal içerikli, gerçekçi Türk çocuk romanlarında görülen baba figürlerinin hangileri olduğu ve bunların, çocuklarıyla ilişkilerinin nasıl olduğu gözlemlenip, analiz edilmiştir. Çocuk romanları, bilhassa ilkokullardaki eğitimin önemli bir parçasıdır. Çocuk romanları, çocuğun soyut düşünmeyi başarmasına ve çevrelerini anlamalarına yardımcı olmaktadır. Romanlar, çocuğun yakınındaki ve uzağındaki sosyal ve coğrafî çevresine ilişkin ilk algılarının ve bilinçlerinin oluşmasında büyük katkı sağlarlar. Biz, çocuğa en yakın sosyal çevre olan aile içindeki en önemli figürlerden biri olan baba üzerinde durduk ve bu figürü değişik özelliklerine göre alt karakter tiplerine ayırarak inceledik. Babanın, çocuğun mesleğinden sosyal hayatına kadar ne kadar önemli olduğu açık bir gerçektir. Çocuk romanlarındaki babalar, değişik tarzlarda çocuklarının meslekî gelecekleri üzerinde yönlendirici olurlar. Çocuğun ruhî dünyası üzerinde de çok tesirli olan baba figürü, karakterin şekillenmesinde önemli rol oynar. Babanın varlığı kadar, babasız olmak da çocuk için önemli sonuçlar doğurur. Çalışmamızda genel anlamda olumlu ve olumsuz baba figürlerinin çocuklarla olan ilişkileri incelenmiştir. Son olarak ise, üvey baba figürleri üzerinde durulmuştur.
In our article, we analyze the main father figures and their relationships with children as seen in the realistic, social contented Turkish children's novels written from 1970 to the present. Children's novels play important roles in education, especially in primary schools. These novels help the child achieve abstract thinking and understanding of their environment. The novels contribute greatly to the child’s initial perception and awareness of the near or far social and geographical environments. In this study we especially focused on the father as one of the most important figures in the family, which is the closest social environment to the child and analyzed this figure by classifying sub-character types. It is a clear fact that the father is so important in forming child's professional and social life. Fathers in children's novels will guide their kids’ professional future in different ways. The father figure, who is very influential on the family’s phsychology, also plays an important role in shaping child’s character. The existence of the father and/or the fatherlessness have important consequences on kids. In our study, some positive and negative father figures in general and their relationships with children were examined. And finally, the stepfather figures were emphasized.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130444
http://hdl.handle.net/11452/12809
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_10.pdf332.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons