Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12807
Title: Cevdet Paşa’nın Fransız Devrimi üzerine düşünceleri
Other Titles: Cevdet Pasha’s reflections on the revolution in France
Authors: Erdem, Ekin
Keywords: Ahmed Cevdet Paşa
Ahmed Cevdet Pasha
Fransız Devrimi
French Revolution
Liberalizm
Liberalism
Muhafazakârlık
Tanzimat Dönemi
Conservatism
Tanzimat Era
Issue Date: 1-May-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdem, E. (2020). "Cevdet Paşa’nın Fransız Devrimi üzerine düşünceleri". International Journal of Social Inquiry, 13(1), 235-267.
Abstract: Fransa’daki Devrim Üzerine Düşünceler”, 1790’da Edmund Burke tarafından kaleme alınan ve siyasal düşünceler tarihinde Anglosakson tarzı liberal muhafazakârlığın kurucu metni olarak kabul edilen eserin adıdır. Osmanlı siyasal yazınında benzer isimde bir çalışma bulunmamakla beraber, ideolojik konumlanış bakımından bu çizgiye yakın düşen bir metne rastlamak mümkündür. Bu metin, Osmanlı İmparatorluğu’nun Tanzimat Dönemi’ndeki resmi tarihi niteliği taşıyan Tarih-i Cevdet’in ciltleri arasında dağınık parçalar hâlinde yer alan Fransız Devrimi anlatısı ve eleştirisidir. Metnin yazarı olan Ahmed Cevdet Paşa, eserinin çok sık alıntılanmış kimi istisnai parçalarında Fransız devrimcilerinden horlayıcı ifadelerle bahsetmesi ve kariyerinin izleyen döneminde Kanun-ı Esasi’nin ilânına karşı çıkması nedeniyle kimi zaman reaksiyoner bir düşünür olarak değerlendirilmiştir. Ne var ki Tarih-i Cevdet’in Fransız Devrimi’ne ilişkin pasajlarının bütüncül bir okuması, Cevdet Paşa’nın, “ancien régime”i koşulsuz biçimde savunan bir tutuculuğa değil, anayasal düzenin kademeli bir evrimle kurulmasını tercih eden bir tür liberal muhafazakârlığa yakın durduğunu ortaya koymaktadır
Reflections on the Revolution in France” is the title of the work written by Edmund Burke in 1790, which is known as the constituent text of AngloSaxon liberal-conservatism. Although the Ottoman political literature does not have an essay that has a similar title, it is possible to find a text that is close to this ideological position. This text is the narrative and critical of the French Revolution that is sprinkled among the volumes of Tarih-i Cevdet, the official history of the Tanzimat era, the bureaucratic modernizing period of the Ottoman Empire. Ahmed Cevdet Pasha (1822–1895), the author of the text, had mistakenly been regarded as a reactionary thinker, because of his most quoted insulting comments on French revolutionaries and his opposition to the declaration of the Kanun-ı Esasi (the Otttoman Constitution) in the late stages of his career. However, a holistic reading of Tarih-i Cevdet’s passages on French Revolution reveals that Cevdet Pasha is not attached to a reactionary position that defends the “ancien regime” unconditionally, but rather he is close to a liberal-conservative ideology which approves the establishment of a constitutional order in a gradual evolution.
Description: Bu makale, Ekin Erdem’in 2009 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Cafer Çiftçi'nin danışmanlığında Ekin Erdem tarafından hazırlanan “Cevdet Paşa’ya Göre Avrupa Tarihi” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130436
http://hdl.handle.net/11452/12807
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_9.pdf354.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons