Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12804
Title: KKTC su temin projesine karşı yürütülen algı operasyonlarının değerlendirilmesi
Other Titles: TRNC water supply project in the context of psychological perception management
Authors: Dağaşan, Selçuk
Keser, Ulvi
Keywords: KKTC Su Temin Projesi
TRNC Water Supply Project
Kıbrıs sorunu
Psikolojik savaş
Algı operasyonu
Doğu Akdeniz
Cyprus problem
Psychological war
Perception operation
Eastern Mediterranean
Issue Date: 26-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağaşan, S. ve Keser, U. (2020). "KKTC su temin projesine karşı yürütülen algı operasyonlarının değerlendirilmesi". International Journal of Social Inquiry, 13(1),181-207.
Abstract: KKTC (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) Su Temin Projesi, 15 Kasım 1983’te kurulan ve Rum husumeti nedeniyle yalnızca Türkiye tarafından tanınıp türlü ambargo ve izolasyon politikalarına maruz bırakılan KKTC için hem su sorununa sürdürülebilir bir çözüm sağlamakta, hem de müzakere süreçlerinde Türk tarafına stratejik bir koz potansiyeli sunmaktadır. Rum tarafı, günümüzde başarıyla tamamlanmış olan bu projenin planlama aşamasından itibaren bir itibarsızlaştırma çabasına girişmiştir. KKTC içindeki belirli gruplar tarafından da desteklenen bu çabalar algı yönetiminin açık örnekleridir. Bu çalışmada projeye karşı yürütülen karalama kampanyalarının işleyişini belirlemek amacıyla projede aktif rol oynamış kilit paydaşlar ve uzmanlarla yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Bu çabalarının, Rumların Türklere karşı önyargılı tutumları ve KKTC içindeki Türklük ve Türkiye karşıtı grupların ideolojik saplantılarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Türkiye’den gelen su, Kıbrıs Türklerine yaşamsal ve politik düzlemlerde büyük fayda sağlamaktadır. Bu nedenle karalama çabalarına karşı sistemli ve somut bir şekilde yanıt verilerek, elde edilebilecek gücün siyasi arenada da bir koz olarak kullanılabilir hale gelmesi gerekmektedir
Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) Water Supply Project not only provides a sustainable solution to the water shortage for TRNC exposed to embargo and isolation policies since its establishment in November, 15, 1983, due to Greek hostility, but also offers a strategic trump potential to the Turkish side in the negotiation processes. The Greek Cypriot side has embarked on an effort to discredit this project, which has been successfully completed today. These efforts, supported by certain groups within the TRNC, are clear examples of perception management. In this study, semistructured interviews were conducted with key stakeholders and experts who played an active role in the project in order to determine the operation of the smear campaigns against the project. It was determined that the basis of these smear campaigns are that prejudices of Greek Cypriots against Turks and ideological obsessions of the anti-Turkishness/Turkey groups within TRNC. Water coming from Turkey provides great benefit to the Turkish Cypriots on the vital and political levels. Therefore, the strategic advantages of the project should be made available as a leverage in the political arena by systematically and concrete response to the smearing efforts.
Description: Bu makale, Girne Amerikan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlanan “Psikolojik Algı Yönetimi Bağlamında KKTC SU Temin Projesi” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1130412
http://hdl.handle.net/11452/12804
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2020 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_7.pdf293.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons