Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12787
Title: Deux poèmes, deux poètes: Le regard analogue De Rimbaud Et D’Eluard au monde du rêve
Other Titles: İki şiir, iki şair: Rimbaud ve Eluard’in düş alemine benzeşimsel bakışı
Two poems, two poets: Rimbaud’s and Eluard’s similar views on dreams
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Fransız Dili Eğitimi Bölümü.
Gökmen, Ayla
Parlak, Refika
Keywords: Littérature comparée
Image
Imaginaire
Ailleurs
Autre
Rêve
Karşılaştırmalı edebiyat
İmge
İmgelem
Başka bir yer
Öteki
Rüya
Comparative literature
Image
Imagination
Another place
The other
Dream
Issue Date: 4-May-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gökmen, A. ve Parlak R. (2015). “Deux poèmes, deux poètes: Le regard analogue De Rimbaud Et D’Eluard au monde du rêve”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28(Frankofoni Özel Sayısı), 23-34.
Abstract: Le voyage vécu ou imaginé, sous la vague de l’exotisme, conduise, le plus souvent, les poètes et les écrivains à chercher un meilleur sort dans “un ailleurs”. Or, sous la forme la plus élaborée, l’exotisme est devenu un refus de la réalité, l’expression du rêve intérieur en allant jusqu’au merveilleux, ou irréel, dans les écrits des poètes comme Rimbaud au XIXème siècle et ceux des surréalistes comme Paul Eluard au XXème siècle. Cet article, dans le cadre de la discipline de la littérature comparée, vise à étudier la représentation d’un « autre » ou d’un « ailleurs » qui se manifeste sous forme de l’image, inscrit dans l’imaginaire. Par la lecture comparative des poèmes choisis de Rimbaud et d’Eluard, on envisage donc à mettre en évidence les liens d’analogie de l’imaginaire de ces deux poètes qui se rejoignent dans un même univers de rêve à l’intervalle d’un demi-siècle.
Şair ve yazarların, düşleyerek ya da, yabancı ülkelere gerçekten giderek gerçekleştirdiği seyahatler, ekzotik akım dalgasıyla birlikte, onları hep « başka bir yer » arayışına yöneltmiştir. Kavram, XIX.yy da Rimbaud, XX. yy da ise Paul Eluard gibi sürrealist şairlerin şiirlerinde boyut değiştirmiş, gerçeğin bir yadsınışı olarak, içsel evrenin, düş’ün (rüya) yansıması anlamını kazanmıştır. .İnceleme konusu olarak bu çalışmada, karşılaştırmalı edebiyat yöntemseli çerçevesinde, şairlerin düşlem evreninde hayal ettikleri bir « diğeri » veya « başka bir yer » in imgesel biçimde dile yansıtışlarını, dolayısıyla düşlemlerini oluşturan imgelerin çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Bu makale, Rimbaud ve Eluard’dan seçilen birer şiir metinlerinin, analitik okuma yoluyla karşılaştırılarak, her iki şairin, düşlemlerinde oluşan imgelerin benzer yanları ve bağlantı boyutları ortaya çıkartarak, yarım asır arayla, söz konusu şairlerin nasıl aynı düş (rüya) evreninde buluştuklarını göstermektedir.
Along with the influences of the exotic movement, the trips, which the poets and the writers experienced either by imagining or by actually visiting the foreign countries, have always directed them to search for “a new place.” The concept has changed dimension in the poems of surrealist poets such as Rimbaud in the 19th century and Paul Eluard in the 20th century and gained meaning as a denial of reality and a reflection of inner nature and imagination (dream). The research subject in this study is how the poets fictitiously reflect their dreams of “the other” or “another place” from their imagination into words, therefore the aim is to analyze the images which form their dreams within the comparative literature method. This article shows how the subject poets meet in the same imagination (dream) world, though half a century apart, by comparing one poem from each poet in an analytical way and by bringing out the similarities and connecting dimensions of their images which are formed in their dreams.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153542
http://hdl.handle.net/11452/12787
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2015 Frankofoni Özel Sayısı

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_Frankofoniözelsayısı_3.pdf196.05 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons