Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1277
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŞahin, Saliha-
dc.contributor.authorDawbaa, Sam-
dc.date.accessioned2019-10-31T20:44:49Z-
dc.date.available2019-10-31T20:44:49Z-
dc.date.issued2017-05-09-
dc.identifier.citationDawbaa, S. (2017). Rutin ve izokuersitrin antioksidanların DNA oksidasyonuna karşı etkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/1277-
dc.description.abstractOksidatif stres, DNA hasarının en önemli nedenlerinden biri olarak kabul edilir ve kanser oluşumu, mutasyon, yaşlanma gibi bir dizi ara süreç yoluyla hücre ölümüne neden olur. Bitki ve meyve gibi doğal kaynaklar, hücrelerin genetik materyalini oksidasyona karşı korumak için kullanılabilecek antioksidan maddeleri içerirler. Bu çalışmada, Vitis vinifera (alfons)'un sürgünlerinde bulunan antioksidan maddeler ekstrakte edilerek oksidasyon sonucu oluşan DNA hasar ürünlerinin oluşumu üzerine etkisi GC-MS/MS ile tayin edilmiştir. Ayrıca, Folin-Ciocalteau ve CHROMAC yöntemleri kullanılarak ekstraktın toplam fenol içeriği ve antioksidan kapasitesi belirlenmiştir. Toplam fenol değeri 7,83 ± 0,08 mg GAE/g taze ağırlık ve antioksidan kapasitesi 8,17 ± 0,49 mg TE/g taze ağırlık olarak tayin edilmiştir. Bitki ekstraktının HPLC-DAD ile yapılan nitel analiz sonucu ekstraktın içinde rutin ve izokuersitrin olmak üzere iki flavonoid glikozitin ve klorojenik asitin bulunduğunu ortaya koymuştur. DNA oksidasyon ürünlerinin belirlenmesi, farklı konsantrasyonlarda standart rutin ve izokuersitrin çözeltileri ile ekstraktın oksidatif stres altında buzağı timus DNA'sına uyguladıktan sonra gerçekleştirilmiştir. On sekiz DNA oksidasyon ürünü yüksek duyarlılıkla GC-MS/MS kullanılarak tayin edilmiştir. Sonuçlar, oksidatif strese karşı koruyucu bir madde olarak Vitis vinifera (alfons) sürgününün ekstraktı kullanıldığında, DNA oksidasyon ürünlerinin miktarında önemli bir azalma olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, V. vinifera (tür: alfons)'un sürgünlerinin iyi bir antioksidan aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, günlük sağlıklı yiyecek listesinin bir parçası olarak kullanılması önerilebilir.tr_TR
dc.description.abstractOxidative stress is being considered as one of the significant causes of DNA damage which in turn contributes to cell death through a series of intermediate processes such as cancer formation, mutation, and aging. Natural sources such as plant and fruit products have provided us with interesting substances of antioxidant activity that could be recruited in protecting the genetic materials of the cells. This study is an effort to discover some of those antioxidants and determine the direct antioxidant activity of the substances contained in the Tendrils of Vitis vinifera (var. alphonse) by extracting them and performing an ultrasensitive determination of the products of DNA oxidation using GC-MS/MS. In addition, Folin-Ciocalteau and CHROMAC tests was carried out to determine the total phenolic content and the antioxidant capacity of the extract, respectively; results revealed a phenolic content of 7.83 ± 0.08 mg Gallic Acid Equivalent (GAE)/g of the plant's fresh weight (FW) by Folin-Ciocalteau and 8.17 ± 0.49 mg Trolox Equivalent (TE)/g FW by CHROMAC assays. The qualitative analysis of the plant extract by HPLC-DAD technique revealed that two flavonoid glycosides namely rutin and isoquercitrin in addition to chlorogenic acid were contained in the extract. The determination of the DNA oxidation products was performed after putting calf thymus DNA, rutin, isoquercitrin standard samples with different concentration, and the extract's sample under oxidative stress. Eighteen DNA oxidation products were traced using GC-MS/MS with ultra-sensitivity and the experiments proved a significant decrease in the concentration of the DNA oxidation products when the extract was used as a protectant against the oxidative stress. It is believed by conclusion that the extract of V. vinifera (var. alphonse)'s tendrils has a good antioxidant activity; hence it is recommended to be used as a part of the daily healthy food list if possible.en_US
dc.description.sponsorshipYurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı Türkiye Bursları Programı-
dc.format.extentIX, 59 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectV. vinifera sürgünütr_TR
dc.subjectGC-MS/MStr_TR
dc.subjectOksidatif strestr_TR
dc.subjectDNA oksidasyonutr_TR
dc.subjectRutintr_TR
dc.subjectİzokuersitrintr_TR
dc.subjectV. vinifera tendrilsen_US
dc.subjectGC-MS/MSen_US
dc.subjectOxidative stressen_US
dc.subjectDNA oxidationen_US
dc.subjectİsoquercitrinen_US
dc.titleRutin ve izokuersitrin antioksidanların DNA oksidasyonuna karşı etkilerin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeStudy of the antioxidant effects of rutin and isoquercitrin against the oxidation of DNAen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
dc.relation.bap2014/5tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
503187.pdf2.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons