Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12768
Title: Otomotivde kullanılan elyaflı malzemelerin akustik özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of acoustic properties of fibrous materials used in automotive
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-3879-1421
0000-0003-2866-6093
Doğru, Tunahan
Pulat, Erhan
Keywords: Ses emme katsayısı
Ses iletim kaybı
Empedans tüpü
Elyaf malzemeler
Sound absorption coefficient
Sound transmission loss
Impedance tube
Fiber materials
Issue Date: 12-Jun-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğru, T. ve Pulat, E. (2020). "Otomotivde kullanılan elyaflı malzemelerin akustik özelliklerinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 889-902.
Abstract: Akustik konfor faktörleri günümüz müşterilerinin otomobil tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Ana otomotiv üreticileri yüksek yalıtım kabiliyeti olan ancak düşük maliyetli ürünleri tercih etmektedirler. Bu nedenle, izolatör tasarımcıları ve üreticileri sürekli olarak kendilerini geliştirmelidir. Elektrikli araçların yaygın kullanımı sonucunda, akustik konfor beklentileri artmıştır. Bu çalışmanın amacı, taşıtlarda kullanılan yalıtım malzemelerinin ses iletim kaybı ve ses emme katsayısını elde ederek yorumlamaktır. Yalıtım malzemeleri farklı içerik, ağırlık ve kalınlıklarda seçilmiştir. Ağırlık, ses iletim kaybı, ses emme katsayısı arasındaki ilişki incelenmiştir.
Acoustic comfort factors play an important role in automobile preferences of today’s customer. The main automotive manufacturers also have a basic desire. They prefer products with strong insulation ability but low cost. For this reason, insulator designers and manufacturers must be in continuous development. As a result of the widespread use of electric vehicles, expectations for acoustic comfort have been increased. Purpose of this study, to obtain sound transmission loss and sound absorption coefficient of insulation materials used in vehicles. These insulating materials will be selected in different contents, weights and thicknesses. Relation between weight, sound transmission loss, sound absorption coefficient will be investigated. In this way, this study will be a main information source for acoustic studies in the automotive sector.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1256441
http://hdl.handle.net/11452/12768
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_18.pdf1.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons