Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12753
Title: Lastik jant birleştirme operasyonu için dış kaynak kullanım kararı benzetim modeli
Other Titles: Simulation model of outsourcing decision for tyre rim assembly operation
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-7730-2707
Eroğlu, Duygu Yılmaz
Keywords: Lastik-jant birleştirme
Benzetim
Deneysel tasarım
Tyre-rim assembly
Simulation
Design of experiment
Issue Date: 27-Jun-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Eroğlu, D. Y. (2020). "Lastik jant birleştirme operasyonu için dış kaynak kullanım kararı benzetim modeli". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 743-754.
Abstract: İşletmelerde dış kaynak kullanım kararı, organizasyon yönetimindeki kritik konularından biridir. Dış kaynak kullanımının ana amacı, çoğu zaman maliyet düşürmek, ana işe odaklanmayı sağlamak, kapasite problemlerini çözmek, servis kalitesini arttırmak, entelektüel sermayeye erişebilmektir. Otomotiv üretim endüstrisinde ise küresel dış kaynak kullanımı, tam zamanında sevkiyat yapılması gereken durumlarda ya da lojistik maliyetlerinin yüksek olduğu durumlarda, yerini üretici firmaya yakın bölgelerdeki tedarikçilere bırakmaktadır. Bu makalede de, hacmi gereği taşıma maliyetleri yüksek olan lastik ve jant parçalarının birleştirme operasyonunun üretici firma içinde ya da dış kaynak kullanarak yapma kararının verilebilmesi için benzetim çalışması yapılmıştır. Benzetim modeli ve deneysel tasarım kullanılarak, dış kaynak firması - üretici arasındaki ara stok miktarını düşürebilecek en iyi senaryo belirlenmiş, taşıma sıklığı, taşıma miktarı, çalışan sayısı gibi faktörler için uygun değerler elde edilebilmiştir. Makalenin literatüre katkısı iki başlıkta derlenebilir. İlki, dış kaynak kullanımı kararının benzetim teknikleri ve deneysel tasarım ile verilmesi durumunda izlenebilecek yöntemin ayrıntılarıyla aktarılmasıdır. İkincisi ise, lastik-jant birleştirme operasyonu için, maskelenmiş üretim verileriyle elde edilen sonuçlarla yöntemin uygulanabilirliğinin ortaya koyulabilmesidir.
The decision of outsourcing has been one of the critical issues in organization management. The main purpose of outsourcing is often reducing the costs, focusing on the core business, solving capacity problems, improving service quality, and accessing to intellectual capital. In cases where just in time delivery required or high logistic costs occurred, global outsourcing has been replaced by suppliers that are locally close to manufacturer, in automotive logistic industry. In this article, a simulation study has been carried out to make the decision of assembly operation insourcing or outsourcing for tyre and rim parts which have high transportation cost due to high volume. Utilizing the simulation model and experimental design, the best scenario has been determined to reduce the work in process inventory between outsource firm - manufacturer and appropriate values have been obtained for delivery frequency, delivery quantity and number of employees. The contributions of the article to the literature can be considered in two titles. The first one is the detailed explanation of the methodology that might be followed, if the outsourcing decision is made with simulation techniques and experimental design. The second one is demonstration of applicability of the method by obtained results using masked production data for tyre-rim assembly.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/760500
http://hdl.handle.net/11452/12753
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_9.pdf975.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons