Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12749
Title: Silikon yumuşatıcıların pamuk ve viskon örme kumaşlar üzerinde etkileri
Other Titles: Effects of silicone softeners on cotton and viscose knitted fabrics
Authors: Orhan, Mehmet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-2316-0782
Tiritoğlu, Mehmet
Özbarutçu, Begüm
Keywords: Silikon yumuşatıcı
Pamuk
Viskon
Fiziksel ve ısıl özellikler
Silicone softener
Cotton
Viscose
Physical and thermal properties
Issue Date: 20-Jul-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Orhan, M. vd. (2020). "Silikon yumuşatıcıların pamuk ve viskon örme kumaşlar üzerinde etkileri". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(2), 941-960.
Abstract: Kumaşların tutumunu, görünümünü ve kullanım özelliklerini geliştirmek için yumuşaklık bitim işlemleri uygulanır. Kullanılacak yumuşatıcının seçimi, lif ve kumaş yapısı dikkate alınarak yapılmalıdır. Tekstil uygulamalarında en çok kullanılan yumuşatıcı tipi, silikon yumuşatıcılardır. Bu çalışmada, makro ve mikro silikonlu yumuşatıcıların selüloz esaslı örme kumaşlar üzerindeki görünüm, fiziksel ve konfor etkileri incelenmiştir. Bu amaçla, süprem ve iki iplik örgü tiplerindeki pamuk ve viskon boyanmış kumaşlara emdirmekurutma yöntemi yardımıyla makro ve mikro silikon yumuşatıcılar uygulanmıştır. İşlemler sonrası kumaşların renk değişimi, patlama mukavemeti, hava geçirgenliği ve ısıl özellik değerleri test edilerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Araştırma sonucunda, makro ve mikro silikon yumuşatıcıların toplam renk farkı değerleri kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu tespit edilmiştir. Her iki yumuşatıcı ile işlem sonrası patlama mukavemeti ve hava geçirgenliği değerleri azalmıştır. Patlama mukavemetindeki kayıp, özellikle pamuk kumaşlarda ve makro silikon uygulamalarında daha fazladır. Makro silikon yumuşatıcı, kumaşların uzama özelliklerine katkı sağlamasına karşın, hava geçirgenliği değerlerinde daha fazla azalmaya neden olmuştur. Boyama ve silikon uygulamaları sonrası kumaş sıklığının azalması ve bünyesinde daha az hava tutar hale gelmesinden dolayı ısıl iletkenlik değerlerinin arttığı görülmüştür. Makro silikon uygulamaları sonrası ısıl iletkenlik ve kalınlık değerleri, daha yüksek ölçülmüştür. Selülozik kumaş özellikleri göz önüne alındığında, mikro silikon yumuşatıcının kullanılması önerilmektedir.
Softeners are applied to improve the handle, appearance, and usage characteristics of the fabrics. The softener should be selected by considering fiber and fabric structure. The most used type of softener in textile applications is silicone softeners. In this study, the effects of macro and micro silicon softeners were investigated on the comfort, appearance and physical effects of cellulose-based knitted fabrics. For this purpose, macro and micro silicone softeners were applied to cotton and viscose dyed fabrics such as single jersey and two-ply futter by the pad-dry method. After the treatments, color change, burst strength, air permeability, and thermal properties were tested and then compared. For both fabrics, color difference values of both micro and macro silicone softeners are within acceptable limits. The burst strength and air permeability values also decreased for all fabrics after softener applications. Loss in burst strength was higher, especially in cotton and macro silicone applications. Macro silicon softener contributed to the elongation properties of fabrics, but caused a further decrease in air permeability values. Macro silicone softeners have lower air permeability values because they form a film layer on surfaces. It was observed that the thermal conductivity values increased after dyeing and finishing processes because of the decrease in fabric density and less air in the fabric. The thickness and thermal conductivity values were measured higher after macro silicones. Finally, it is recommended to use the micro silicone softener considering cellulosic fabric properties.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mehmet Orhan'ın danışmanlığında Begüm Özbarutçu tarafından hazırlanan "Farklı tip yumuşatıcıların pamuk,viskon ve poliester örme kumaşlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi " adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1256388
http://hdl.handle.net/11452/12749
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_2_21.pdf737.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons