Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12721
Title: An implementation that diagnosis anisocoria disease using image processing techniques
Other Titles: Görüntü işleme teknikleri kullanarak anizokori hastalığını teşhis eden uygulama
Authors: Ćorović, Nerma
Arslan, Emel
Keywords: Image processing
Anisocoria
Diagnosis
Pupil detection
Pupil measurement
Görüntü işleme
Anizokori
Teşhis
Gözbebeği tespiti
Göz bebeği ölçümü
Issue Date: 2-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ćorović, N. ve Arslan, E. (2020). "An implementation that diagnosis anisocoria disease using image processing techniques". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 555-572.
Abstract: Human pupil abnormalities can be an indicator of many diseases. Anisocoria is a common condition that has been estimated at 20% of the average population. It is specified by inequality in the size of the pupils of the eyes. This paper proposes an anisocoria determining algorithm from a digital image by using the MATLAB computing environment that involves the usage of MATLAB Computer Vision and Image Processing Toolbox. The image used in this work as input data is an image that has been fetched from Siblings Image Database. An input image where anisocoria is present has been downloaded from the Internet. The paper gives an idea of understanding how pupil detection and measurement can be used in medical and psychology diagnostics by using a simple algorithm.
Göz bebeğindeki anormallikler bir çok hastalığın belirtisi olabilir. Bu hastalıklardan biri olan Anizokori, iki göz bebeği büyüklüğünde bir eşitsizlik olma durumu ile karakterize edilmektedir. Anizokori normal popülasyonun %20'sinde görülen yaygın bir durumdur. Bu makalede, dijital görüntü üzerinde MATLAB hesaplama ortamı kullanılarak uygulanan görüntü işleme teknikleri ile her iki göz bebeğinin tespiti ve büyüklük karşılaştırması gerçekleştirilmekte ve elde edilen sonuçlar ışığında anizokor durumu olup olmadığının belirlenmesi için bir algoritma önerilmektedir. Söz konusu çalışmada giriş verisi ve test amaçlı kullanılmak üzere görüntüler Siblings Image Database ve internet ortamından temin edilmiştir. Bu makale, görüntü işleme algoritması kullanılarak, göz bebeğinin tespiti ve ölçümünün tıp ve psikoloji tanılarında nasıl kullanılabileceğini anlamaya yönelik fikir ortaya koymuş bir çalışmadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1072979
http://hdl.handle.net/11452/12721
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_38.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons