Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12716
Title: Corrosion behavior of annealed stainless steel mesh in different electrolytes
Other Titles: Paslanmaz çelik ağının farklı elektrolitler içerisindeki elektrokimyasal davranışları
Authors: Yavuz, Abdulcabbar
Kaplan, Kaan
Aktas, Sitki
Keywords: Corrosion
Stainless steel
Heat-treatment
Thermal oxidation
Korozyon
Paslanmaz çelik
Isıl işlem
Isıl oksidasyon
Issue Date: 16-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, A. vd. (2020). "Corrosion behavior of annealed stainless steel mesh in different electrolytes". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 501-510.
Abstract: This study aimed to investigate the corrosion behaviour of annealed stainless steel mesh. Thermal oxidation treatments were applied to steel mesh in a muffle furnace at 500 °C, 700 °C and 900 °C. Surface morphology of annealed and non-annealed stainless steel meshes was compared before and after polarization. The roughness of the steel surface was increased after heat-treatment. The corrosion properties of non-annealed and annealed steel were determined using linear sweep voltammetry. The corrosion behaviour of annealed stainless steel was examined utilizing a potentiostat in a 3.5 wt.% NaCl, 1 M H2SO4 and 1 M KOH electrolytes. The corrosion susceptibility of heat-treated stainless steel was more than that of non-heat treated stainless steel in alkaline electrolyte. While pitting corrosion of non-annealed and annealed stainless steel was different, corrosion potential and current of steel mesh without heat treatment were the same as the steel meshes annealed at 500 °C and 700 °C. Corrosion current and corrosion potential of non-annealed steel were the same as 500 °C annealed steel mesh in acidic medium.
Bu çalışmanın amacı, tavlanmış paslanmaz çelik ağın korozyon davranışını incelemektir. Çelik ağa 500 °C, 700 °C ve 900 °C'de bir kül fırını içerisinde termal oksidasyon işlemleri uygulanmıştır. Tavlanmış ve tavlanmamış paslanmaz çelik ağların yüzey morfolojisi Elektrokimyasal polarizasyondan önce ve sonra karşılaştırılmıştır. Isıl işlemden sonra çelik yüzeyin pürüzlülüğü artmıştır. Tavlanmamış ve tavlanmış çeliğin korozyon özellikleri doğrusal tarama voltametrisi kullanılarak belirlenmiştir. Tavlı paslanmaz çeliğin korozyon davranışı, ağırlıkça % 3,5'lik NaCl, 1 M H2SO4 ve 1 M KOH elektrolitlerinde bir potansiyostat ile incelenmiştir. Isıl işlem görmüş paslanmaz çeliğin korozyon duyarlılığı, alkalin elektrolitte ısıl işlem görmemiş paslanmaz çeliğinkinden daha fazlaydı. Tavlanmamış ve tavlanmış paslanmaz çeliğin çukur korozyonu farklıyken, ısıl işlem uygulanmayan çelik ağın korozyon akımı ve korozyon potansiyeli 500 °C ve 700 °C'de tavlanan çelik ağlarla aynıydı. Tavlanmamış çeliğin korozyon akımı ve korozyon potansiyeli asidik ortamda 500 °C tavlanmış çelik ağınkiyle aynıydı.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1069662
http://hdl.handle.net/11452/12716
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_34.pdf646.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons