Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12711
Title: Plastik parçalar üzerine sıcak plaka kaynağı amacıyla geliştirilen bir sistem için etkin proses parametrelerinin iyileştirilmesi
Other Titles: Improving effective process parameters of a system developed for hot plate welding on plastic parts
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
0000-0001-6207-373X
0000-0003-0816-4029
Uyar, Abdullah
Çakır, Mustafa Cemal
Keywords: Sıcak plaka kaynağı
Plastiklerde kaynak işlemi
Proses parametreleri
Optimizasyon
Hot plate welding
Welding process in plastics
Process parameters
Optimization
Issue Date: 28-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Uyar, A. ve Çakır, M. C. (2020). "Plastik parçalar üzerine sıcak plaka kaynağı amacıyla geliştirilen bir sistem için etkin proses parametrelerinin iyileştirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 455-464.
Abstract: Bu çalışmada, endüstriyel seri üretimde en çok kullanılan kaynak prosesi olan sıcak plaka kaynağı ele alınmış, Lupolen 4261AG malzemeden üretilmiş plastik parçalara uygulanan sıcak plaka kaynağı araştırılmıştır. Sıcak plaka kaynağı, ısıtılmış takım plakası kullanılarak iki plastik parçanın kaynaştırılması işlemidir. İşlemde her bileşen üzerindeki bir kaynak kabartısı veya kordon, sıcak plaka ile temas ettirilir ve ısı, kaynak kabuğunun erimesine neden olur. Sonrasında parçalar birbirine bastırılır. Bu çalışmada kaynaklı parçalar arasındaki en yüksek mukavemet için en uygun sıcaklığın belirlenmesine çalışılmış, en uygun kaynak eritme kuvveti ve en uygun malzeme davranışı kopma testleri, hasar analizleri ve microtome testleri ile belirlenmiştir. Yapılan bu test sonuçlarına göre kaynak parametreleri fiziksel olarak belirlenmiş, iyileştirmeler yapılmış, gereksiz enerji giderleri engellenmiş, kaynak süreleri optimize edilmiştir.
In this study, hot plate welding, which is the most widely used welding process in mass production, was emphasized and hot plate welding for Lupolen 4261AG materialwas investigated. The hot stamping source is the process of fusing two plastic pieces using the heated tool plate. A weld bulb or bead on each component is contacted with the hotplate and heat causes the welding shell to melt. The heated tool is then removed and parts are pushed together untilthey are connected to each other. In the present paper, the temperature was optimized to ensure the maximum strength ofthe welded section, the most suitable welding melting force and material behavior were obtained by shear test, damage analysis, microtone tests. According to these test results, welding parameters were determined, redundant energy costs were eliminated and welding times were optimized.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1069613
http://hdl.handle.net/11452/12711
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_31.pdf632.03 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons