Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12706
Title: Havayolu şirketleri uçuş planları ve rotaları simülasyonu ile optimum yolun bulunması
Other Titles: Finding the optimal path using simulation of airline companies’ flight plans and routes
Authors: Orbak, İlkün
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-4921-4275
Orbak, Ali Yurdun
Keywords: Uçak rotalama
Çizelgeleme
Simülasyon
Airplane routing
Scheduling
Simulation
Issue Date: 3-Apr-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Orbak, İ. ve Orbak, A. Y. (2020). "Havayolu şirketleri uçuş planları ve rotaları simülasyonu ile optimum yolun bulunması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 435-454.
Abstract: Günümüzde zaman ile yarış önemli olmaktadır. En hızlı ulaşım aracı olarak havayolu birinci sırayı almaktadır. Son zamanlarda yeni birçok havayolu şirketinin kurulmakta olduğu ve mevcut olan havayolu şirketlerinin de kapasitelerini filolarına yeni uçak katarak arttırdığı görülmektedir. Bununla birlikte artan pilot sayısı, uçuş mürettebat sayısı, yer personeli sayısı vb. maliyetleri de oldukça artırmaktadır. Uçak filo ağlarının firmalar tarafından dikkatlice planlanması ve çizelgelenmesi ile maliyetlerin azaltılması bir çözüm olarak düşünülmektedir. Bunun için gelişmiş bilgisayar destekli programlar kullanmaktadır. Kullanılan değişik yöntemler ile işletmeler arasında rekabet artmıştır. Havayolu işletmesi sektöründe düzensiz olayların yönetimi, ekip çizelgeleme, uçak çizelgeleme ve uçuş çizelgeleme temel operasyonel planlama ve çizelgeleme problemini oluşturmaktadır. Rotalama problemi olarak da adlandırılan uçuş çizelgeleme problemi en temel problemdir. Burada, rota planlama ile en uygun maliyetli güzergâh optimize edilir. Bu çalışmada, incelenen havayolu firmasının 2 uçuş rotasının filo çizelgeleme ve mürettebat çizelgeleme kavramları simülasyon yardımıyla incelenmiş ve yapılan çalışmalar üzerinde durulmuştur. İncelenen rotalar üzerinde uçuş sayısında artış sağlanmıştır.
Today, racing with time is an important feature. As the fastest means of transportation, the airline takes the first place. It is obvious that many new airline companies have recently been established and existing airline companies have increased their capacities by adding new airplanes and routes to their schedules. However, as the number of pilots, the number of flight crews, the number of ground personnel, etc. increases costs are also increasing considerably. Careful planning and scheduling of aircraft fleet networks by companies is considered as a solution to reduce these costs. Usually advanced computer-aided programs are used for this purpose. Competition between companies also continues with different methods used in this manner. In the airline industry, irregular event management, team scheduling, aircraft scheduling and flight scheduling constitute the main operational planning and scheduling problem. The flight scheduling problem, also called the routing problem, is the most fundamental problem in which the most cost-effective route is optimized. In this study, concepts of fleet scheduling and crew scheduling of two flight routes of the examined airline company were analyzed using simulation methods. Number of flights have increased on the examined routes.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1069612
http://hdl.handle.net/11452/12706
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_30.pdf2.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons