Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/12698
Başlık: Betonarme bina inşaatlarında verimlilik analizi
Diğer Başlıklar: Productivity analysis in concrete building construction
Yazarlar: Alboğa, Özge
Çelik, Gözde Tantekin
Anahtar kelimeler: İş ölçümü
İşgücü verimliliği
Birim fiyat analizleri
Work measurement
Labor productivity
Unit price analysis
Yayın Tarihi: 25-Oca-2020
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Alboğa, Ö. ve Çelik, G. T. (2020). "Betonarme bina inşaatlarında verimlilik analizi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 391-404.
Özet: İnşaat sektöründe yapı yaklaşık maliyeti belirlenirken ve iş programı hazırlanırken pratik olması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait Birim Fiyat Analizleri sıklıkla tercih edilen bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında betonarme bina inşaatlarında yaygın olarak kullanılan 11 adet iş kaleminin iş ölçüm yöntemi ile adam saat değerleri hesaplanmış ve bu çalışmaya ek olarak taşeronlardan deneyimlerine bağlı olarak adam saat değerleri ile ilgili bilgi toplanmıştır. İş ölçümü ve taşeron deneyimleri sonucu hesaplanan işgücü verimlilikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verileri ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinin güncel teknolojiye göre revize edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Unit Price Analysis of the Ministry of Environment and Urbanization is often used as a preferred resource in determining the approximate cost of construction and in preparing the work schedule. Within the scope of this study, man hour values 11 work items, which are widely used in construction of reinforced concrete buildings, are calculated by work measurement and related information was collected from subcontractors. Man hour values calculated as a result of work measurement and subcontractor experiences are compared with the Ministry of Environment and Urbanization unit price analysis data. As a result of the study, it is concluded that the Ministry of Environment and Urbanization data should be revised according to current technology.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1065814
http://hdl.handle.net/11452/12698
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Koleksiyonlarda Görünür:2020 Cilt 25 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
25_1_27.pdf513.21 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons