Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12695
Title: Prioritizing a new set of environmental management system activities with fuzzy TOPSIS method
Other Titles: Yeni bir çevre yönetim sistemi aktiviteleri grubunun bulanık TOPSIS metodu ile önceliklendirilmesi
Authors: Polat, Ulviye
Gürtuna, Filiz
Keywords: Environmental Management System
E-FMEA
Fuzzy TOPSIS
Çevre yönetim sistemi
Bulanık TOPSIS
Issue Date: 6-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Polat, U. ve Gürtuna, F. (2020). "Prioritizing a new set of environmental management system activities with fuzzy TOPSIS method". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 341-360.
Abstract: Environmental Management System (EMS) studies conducted today are activities where enterprises plan, implement, control and monitor measures related to their activities that can impact the environment, and systematically and sustainably carry out activities aimed at preserving the environment. Given the limited resources of enterprises such as workforce, money, time, machinery and equipment, it is important for enterprises to prioritize their activities so that EMS’s work effectively. In this study, a list of environmental activities was primarily established with the aim of determining the EMS activities to be undertaken by enterprises or evaluating existing environmental activities. An approach for determining prioritized activities was developed from the created activity list according to the evaluation criteria appropriate to the operating conditions of enterprises.
Günümüzde yürütülen çevre yönetim sistemi (ÇMS) çalışmaları, işletmelerin çevreyi etkileyebilecek faaliyetleriyle ilgili önlemlerini planladığı, uyguladığı, kontrol ettiği ve izlediği, sistemli ve sürdürülebilir bir şekilde çevreyi korumaya yönelik faaliyetlerini gerçekleştirdikleri çalışmalardır. İşletmelerin iş gücü, para, zaman, makine-ekipman gibi kısıtlı kaynakları göz önünde bulundurulduğunda çevre yönetim sistemi çalışmalarını etkin yürütebilmek için hangi faaliyetlerin önceliklendirilmesi gerekliliği önemli olmaktadır. Bu çalışmada öncelikli olarak, işletmelerin kuracakları çevre yönetim sistemi faaliyetlerini belirleme veya mevcut çevresel faaliyetlerini gözden geçirme amacı ile bir çevresel faaliyet listesi oluşturulmuştur. Oluşturulan faaliyet listesinden, işletme koşullarına uygun değerlendirme kriterlerine göre öncelikli faaliyetlerin belirlenmesi konusunda bir yaklaşım geliştirilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1060811
http://hdl.handle.net/11452/12695
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_24.pdf513.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons