Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12681
Title: Aerodynamic mechanisms on a ground-mounted solar panel at different wind directions
Other Titles: Farklı rüzgar yönlerinde yere monte bir güneş panelinde aerodinamik mekanizmalar
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-0011-8343
Yemenici, Onur
Keywords: Wind direction
Computational fluids dynamics
Wind loads
Solar panel
Rüzgar yönü
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Rüzgar yükü
Güneş paneli
Issue Date: 5-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yemenici, O. (2020). "Aerodynamic mechanisms on a ground-mounted solar panel at different wind directions". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 111-120.
Abstract: Aerodynamics mechanisms on a solar panel were studied using Computational Fluid Dynamics methodology at different wind directions. The wind velocity was chosen as 10 m/s that corresponding turbulent flow. The inclination angle of the panel was fixed as 25°, while the wind directions were varied as 180°, 135°, 45°, and 0°. Governing equations were solved by utilizing a finite volume method with a realizable k-ε turbulence model and standard wall functions. The results showed that the recirculation area occurred for the straight wind directions, but it was not observed for the oblique wind directions. The highest pressure coefficients occurred at the leading edges of the solar panel and they reduced to the trailing edge for all wind directions. The maximum drag and uplift coefficient was obtained at the wind direction of 00 and 180 0 , respectively.
Bir güneş panelindeki aerodinamik mekanizmalar, farklı rüzgar yönlerinde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği kullanılarak incelenmiştir. Rüzgar hızı, türbülanslı akışa karşılık gelen 10m/ s olarak seçilmiştir. Panelin eğim açısı 25° olarak sabitlenirken, rüzgar yönleri 180°, 135°, 45° ve 0 ° olarak değiştirilmiştir. Korunum denklemleri, realizable k-ε türbülans modeli ve standart duvar fonksiyonları ile sonlu hacim yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Sonuçlar, yeniden dolaşım bölgesinin düz rüzgar yönlerinde meydana geldiğini, ancak eğik rüzgar yönleri için gözlemlenmediğini göstermiştir. En yüksek basınç katsayıları panelin ön kenarlarında meydana gelmiş ve daha sonra tüm rüzgar yönleri için arka kenara doğru azalmıştır. 0 0 ve 1800 rüzgar yönleri, maksimum sürükleme ve kaldırma açısından sırasıyla kritik bulunmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1042711
http://hdl.handle.net/11452/12681
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_9.pdf1.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons