Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12677
Title: Elektrikli araçlarda kullanılan pil hücresinin elektriksel ve termal modeli
Other Titles: Electrical and thermal modelling of electric vehicle’s battery package
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
0000-0002-5686-0195
0000-0003-2887-3359
Şefkat, Gürsel
Özel, Mert Ali
Keywords: Lityum-iyon batarya
Matematiksel modelleme
Lithum-ion battery
Mathematical modelling
Issue Date: 17-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Şefkat, G. ve Özel, M. A. (2020). "Elektrikli araçlarda kullanılan pil hücresinin elektriksel ve termal modeli". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 25(1), 51-64.
Abstract: Elektrikli araç sayılarının hızla arttığı günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar da, aynı oranda bir ivme kazanmıştır. Elektrikli araç teknolojisinin yaygınlaşması için en kritik alt sistemlerden biri olan batarya paketinin doğru analiz edilmesi, sürüş performansından menzile kadar kullanıcıyı doğrudan ilgilendiren önemli performans ölçütlerine etki etmektedir. Çalışma kapsamında, elektrikli aracın batarya paketinde kullanılacak lityum iyon pil hücresinin 1. dereceden elektriksel ve termal matematik modelleri MATLAB&SIMULINK programında oluşturulmuştur. Simülasyon çıktıları, pil hücresi üzerinde yapılan deşarj (boşaltma) testleri sonucunda elde edilen değerler sonucunda yaklaşık %0.4 hata ile doğrulanmıştır. Pilin termal modeli ise ANSYS programında yapılan termal analizler ve termal kamera ile yapılan ölçümlerle yaklaşık %2 hata değeri ile doğrulanmıştır. Çalışma sonucunda doğrulanmış pil hücresinin matematik modeli, elektrikli araç modellerine kolayca uyarlanarak teorik simülasyonların ve operasyonel koşullar altında çalışacak algoritmalara uyarlanmasına olanak sağlamaktadır.
Nowadays, the number of electric vehicles has increased rapidly, and scientific studies have gained momentum at the same rate. Accurate analysis of the battery pack, which is one of the most critical subsystems for the electric vehicle technology, affects vital performance criteria that directly concern the user from driving performance to the range. Within the scope of this study, first degree electrical and thermal mathematical models of the lithium-ion battery cell to be used in the battery pack of the electric vehicle were created in MATLAB & SIMULINK program. The simulation outputs were verified with an approximately 0.4% error as a result of the discharge tests performed on the battery cell. The thermal model of the battery was confirmed by the thermal analysis performed in the ANSYS program, and the measurements performed with the thermal imager with a 2% error value. As a result, the mathematical model of the verified battery cell can be easily adapted to electric vehicle models, allowing theoretical simulations and algorithms to operate under operational conditions.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1065817
http://hdl.handle.net/11452/12677
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2020 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_5.pdf933.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons