Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12660
Title: Fotovoltaik sistemlerin projelendirme, kurulum ve işletilmesinde önemli faktörler
Other Titles: Important factors in project, ınstallation and operation of photovoltaic systems
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-9183-0098
0000-0003-4970-4490
0000-0002-7582-2004
Yiğit, Abdulvahap
Arslanoğlu, Nurullah
Eker, Buket Seçil
Keywords: GES
Güneş enerjisi
Fotovoltaik
Verim
Solar power plant
Solar energy
Photovoltaic
Efficiency
Issue Date: 27-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yiğit, A. vd. (2019). "Fotovoltaik sistemlerin projelendirme, kurulum ve işletilmesinde önemli faktörler". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 483-490.
Abstract: Güneş enerjisi bakımından zengin olan ülkemizde Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ile ilgili önemli yatırımların yapıldığı bilinmektedir. Ancak bu yatırımların fizibilitelerinin çok doğru yapıldığını söylemek oldukça zordur. GES santrallerinin projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi aşamalarında birçok yanlışların yapıldığı ve bunun sonucu santrallerin verimsiz çalıştığı görülmektedir. Bu santrallerin projelendirilmesinde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğu gibi, kurulum ve işletmesinde de dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Projelendirme esnasında yer seçimi, panel doğrultusu, panel açısı ve gölgeleme önemli parametreler arasındadır. GES santrallerinde panel sıcaklığının, rüzgarın ve kirliliğin panel verimini önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada; GES santrallerinin panel açısı, panel yönü, gölgeleme, sıcaklık, nem, rüzgar, kirlilik gibi parametrelerin panel verimine etkileri literatürde verilen çalışmalarla ortaya konulup, konunun tartışması yapılmıştır. Ayrıca, güneş takip sistemlerinin fotovoltaik sistemlerin verimleri üzerine etkileri tartışılmıştır. GES santrallerinin projelendirilmesi, kurulumu ve işletilmesi ile ilgili öneriler sunulmuştur.
It is known that significant investments have been made in our country which is rich in solar energy.However, it is very difficult to say that the feasibility of these investments is very accurate. It is seen that many mistakes have been made in the design, establishment and operation of the GES plants and as a result of this, very large plants are inefficient. There are important points to be taken into consideration in the design of these power plants as well as the points to be considered in the installation and operation. During projecting, location selection, panel direction, panel angle and shading are important parameters. It is known that panel temperature, wind and pollution significantly affect panel efficiency in solar power plants. In this study; The effects of the parameters such as panel angle, panel direction, shading, temperature, humidity, wind, pollution of the GES plants on the panel efficiency were revealed by the studies given in the literature and the subject was discussed. In addition, the effects of solar tracking systems on the efficiency of photovoltaic systems are discussed. Suggestions for the design, installation and operation of the GES plants are presented.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904533
http://hdl.handle.net/11452/12660
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_33.pdf424.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons