Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12651
Title: Finite element stress and modal analysis of bimetal spur gears
Other Titles: Çift metalli dişlilerin sonlu elemanlar gerilme ve modal analizi
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
0000-0003-3772-7871
0000-0001-8474-7328
Yılmaz, Tufan Gürkan
Karpat, Fatih
Keywords: Bimetal spur gear
Natural frequencies
Finite element analysis
Çift metalli dişliler
Doğal frekanslar
Sonlu elemanlar analizi
Issue Date: 18-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, T. G. ve Karpat, F. (2019). "Finite element stress and modal analysis of bimetal spur gears". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 339-346.
Abstract: Involute spur gears subject to damage on their fillet and contact areas because of local stresses. There is no significant stress except these regions. Based on this fact, different materials could be used for high stress and low stress regions provided that suitable fusion method is available. This kind of design change results in weight reduction, and it ensures to reduce CO2 emissions for vehicles. In this study, natural frequencies and root stress of bimetal spur gears were analyzed. Results were compared with full steel spur gear. The steel was used for high stress region. Aluminum and magnesium alloys were used as low stress zone.
Evolvent dişli çarklar diş dibi ve temas bölgelerindeki gerilmelerden ötürü hasara maruz kalırlar. Bunun haricinde kalan bölgelerde kayda değer bir gerilme bulunmaz. Bu temel üzerine bir dişli çarkın yüksek ve düşük gerilme bölgeleri uygun bir birleştirme metodu ile farklı malzemelerden imal edilebilir. Bu tarz bir tasarım değişikliği ağırlıkta azalma sağlayarak CO2 gazı emisyonlarını düşürür. Bu çalışmada çift metalli dişli çarkların doğal frekansları ve diş dibi gerilmeleri analiz edilmiştir. Sonuçlar geleneksel çelik malzemeden imal edilmiş dişli çarka ait sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Düşük gerilme bölgesinde alüminyum ve magnezyum alaşımları kullanılmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903473
http://hdl.handle.net/11452/12651
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_24.pdf896.48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons