Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1265
Title: Geniküler sinirlere radyofrekans ablasyon uygulmasının kronik diz osteoartrit ağrısı ve fonksiyon kaybı üzerindeki etkinliğinin retrospektif olarak incelenmesi
Other Titles: Retrospective analysis of the efficiency of radiofrequency ablation of the genicular nerves on chronic knee osteoarthritis pain and function loss
Authors: Türker, Gürkan
Yılmaz, Halil
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı/Algoloji Bilim Dalı.
Keywords: Geniküler sinir
Diz osteoartrit
Radyofrekans ablasyon
Genicular nerve
Knee osteoarthritis
Radiofrequency ablation
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, H. (2019). Geniküler sinirlere radyofrekans ablasyon uygulmasının kronik diz osteoartrit ağrısı ve fonksiyon kaybı üzerindeki etkinliğinin retrospektif olarak incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Osteoartrit (OA) oldukça sık görülen ve hastaların günlük aktivitelerini yaparken sürekli ağrı duymalarına neden olan, bu sebeple de hastalarda ciddi özürlülüğe ve yaşam kalitesinde bozulmaya neden olan bir hastalıktır. Bu çalışmada, 1 Ocak 2015 – 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Kliniği' nde osteoartrite bağlı kronik diz ağrısı olan 46 hastanın geniküler sinirlere radyofrekans ablasyon (RFA) uygulamaları retrospektif olarak incelendi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul onayı alındıktan sonra kronik diz ağrısının tedavisinde geniküler sinirlere RFA işlemi yapılmış hastaların dosyalarına kaydedilmiş olan Görsel analog skala (VAS) ve Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) skorları dosyalarından alınarak incelendi ve işlem etkinliği hakkında bilgi sahibi olundu. Hastaların verileri istatistiksel olarak değerlendirildiğinde geniküler sinirlere RFA uygulanmış olan hastaların preoperatif değerlerine göre postoperatif 1.ay ve 3.ay VAS ve WOMAC skorlarındaki değişim anlamlı olarak azalmış bulunmuştur. Sonuç olarak, geniküler sinirlere RFA uygulamasının osteoartrite bağlı kronik diz ağrısı olan hastaların ağrılarında azalma sağladığını, fiziksel fonksiyonlarını iyileştirerek yaşam kalitesini arttırdığını ve komplikasyon oranlarının düşük güvenli bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.
Osteoarthritis (OA) is a common disorder that causes patients to experience continuous pain while doing their daily activities and therefore causes serious disability and decrease quality of life in patients. In this study, radiofrequency ablation (RFA) of genicular nerves in 46 patients with chronıc knee pain due to osteoarthritis were investigated retrospectively in Uludag University, Faculty of Medicine, Clinic of Algology. After the approval of the Ethics Committee of Uludağ University Faculty of Medicine, the visual analogue scale (VAS) and Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) scores were recorded in the files of patients who underwent RFA interventions for chronic knee pain. When the data of the patients were evaluated statistically, the change in the postoperative 1st and 3rd months VAS and WOMAC scores were significantly decreased in comparison to the preoperative values of the patients who underwent RFA in the genicular nerves. In conclusion, we think that RFA application to the genicular nerves resulted in pain intensty of in chronic knee pain due to osteoarthritis, improves the quality of life by increasing their physical function. There were no serious complication related to RFA intervention,thuse this procedure was found to be safe.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1265
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
538884.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons