Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12636
Title: Numerical analysis of the alveolar spaces and human tissues for nanoscale body-centric wireless networks
Other Titles: Nano boyutlu vücut merkezli kablosuz ağların alveolar alanları ve insan dokuları için numerik analizi
Authors: Akkaş, Mustafa Alper
Keywords: Nanoscale body-centric wireless networks
Internet of bio-nano things
Molecular communicatio
Nanonetwork
Health monitoring systems
Nano ölçekli vücut merkezli kablosuz ağlar
Biyo-nano nesnelerin interneti
Moleküler iletişim
Nanoağlar
Sağlık izleme sistemleri
Issue Date: 25-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akkaş, M. A. (2019). "Numerical analysis of the alveolar spaces and human tissues for nanoscale body-centric wireless networks". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(3), 127-140.
Abstract: This paper investigates the propagation of Terahertz (THz) electromagnetic waves inside the human body and discusses a model of the system performance of Nanoscale Body-Centric Wireless Networks inside the alveolar spaces and human tissues. THz band wireless communication enables new applications especially in nanoscale wireless communication. The model developed in this paper calculates the total absorption loss, path loss and capacity properties of EM waves propagating through the Alveolar Spaces and Human Tissues in nanoscale environment for THz band wireless communication. Based on the modeling of noise level and path losses, the channel capacity is calculated. The results show that Wireless Nanosensor Networks (WNSNs) can communicate through the human body. According to the numerical analysis of the model several transmission windows which are ω1 = [0.01 THz – 0.5 THz], ω2 = [0.58 THz – 0.74 THz] and ω3 = [0.77 THz – 0.96 THz] have been found for Nanoscale Body-Centric Wireless Networks. The longest and lowest transmission window which is in the range of 0.01 THz – 0.5 THz values have been analyzed for blood, plasma, RCBs and water to design universal nanonode for Nanoscale Body-Centric Wireless Networks at gases in lungs and blood.
Bu makalede, insan vücudu içerisinde Terahertz (THz) elektromanyetik dalgalarının yayılımı araştırılmış ve alveolar boşlukları ve insan dokuları içindeki Nano Ölçekli Vücut Merkezli Kablosuz Ağların sistem performansının bir modeli tartışılmıştır. THz frekans bandı kablosuz iletişimde, özellikle nano ölçekli kablosuz iletişimde yeni uygulamalar sağlamaktadır. Bu makalede geliştirilen model, THz bandının kablosuz iletişimi için nano ölçek ortamında Alveoların boşluklarında ve insan dokularından yayılan EM dalgalarının toplam emilim kaybı, yol kaybı ve kapasite özelliklerini hesaplamaktadır. Gürültü seviyesi ve yol kayıplarının modellenmesine dayanarak, kanal kapasitesi de hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Kablosuz Nano Telsiz Duyarga Ağlarının, insan vücudu üzerinden iletişim kurabildiği gösterilmektedir. Modelin sayısal analizine göre 3 iletim penceresi olan ω1 = [0.01 THz - 0.5 THz], ω2 = [0.58 THz - 0.74 THz] ve ω3 = [0.77 THz - 0.96 THz] bulunmuştur. Kablosuz Ağların THz iletişimde en uzun ve düşük geçiş penceresi olan olan 0.01 THz - 0.5 THz aralığı akçigerlerde ve kan için Nano Ölçekli Vücut Merkezli Kablosuz Ağlar evrensel nano düğüm tasarlayabilmek için modellenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904706
http://hdl.handle.net/11452/12636
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_3_9.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons