Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12620
Title: Investigation of the effects of some process parameters on the morphological properties of polyurethane nanofibrous mats containing black seed oil
Other Titles: Çörekotu yağı içeren poliüretan nanolifli yüzeylerin morfolojik özellikleri üzerine bazı proses parametrelerinin etkilerinin araştırılması
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya Bölümü.
Aras, Cansu
Gebizli, Şebnem Düzyer
Özer, Elif Tümay
Karaca, Esra
Keywords: Polyurethane
Black seed oil
Electrospinning
Composite nanofiber
Poliüretan
Çörekotu yağı
Elektro çekim
Kompozit nanolif
Issue Date: 27-Jun-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aras, C. vd. (2019). "Investigation of the effects of some process parameters on the morphological properties of polyurethane nanofibrous mats containing black seed oil". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 671-684.
Abstract: Black seed and its extracts have been used in alternative medicine since ancient times. The aim of this study is to produce and characterize composite nanofibrous surfaces by electrospinning with the addition of black seed oil (BSO) with different concentrations into the thermoplastic polyurethane polymer for wound dressings. During electrospinning the flow rate, and the distance between the needle and the collector were changed. The morphologies of the surfaces were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The nanofiber diameters, pore size and porosity of the nanofibrous mats were determined. The presence of black seed oil was investigated by FTIR analysis and the wettability of the surfaces was examined by contact angle measurements. As a result, optimum electrospinning process parameters and the most appropriate black seed oil concentration were determined to produce continuous, uniform and bead-free nanofibers.
Çörekotu tohumu ve ondan elde edilen ekstraktlar antik çağlardan beri alternatif tıp alanlarında uygulanmaktadır. Bu çalışmada, termoplastik poliüretan polimeri içerisine farklı konsantrasyonlarda çörek otu yağı ilave edilerek, elektro çekim yöntemi ile yara örtüsü amaçlı nanolifli kompozit yüzeyler üretilmesi ve karakterize edilmesi amaçlanmıştır. Üretim esnasında besleme ünitesi ile toplayıcı arasındaki mesafe ve besleme oranı değiştirilerek; elde edilen yüzeylerin morfolojileri taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile analiz edilmiştir. Nanolifli yüzeylerin, nanolif çapı, gözenek boyutu ve gözeneklilikleri tayin edilmiştir. Nanolifli yapı içerisindeki çörek otu yağının varlığı FTIR analizi ile ve yüzeylerin ıslanabilirlik seviyesi temas açısı ölçümleri ile incelenmiştir. Sonuç olarak; sürekli, üniform ve boncuk içermeyen nanolifler elde etmek için çörekotu yağı katkısı için en uygun konsantrasyon ve optimum elektro çekim proses parametreleri belirlenmiştir.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Esra Karaca ve Elif Tümay Özer'in danışmanlığında Cansu Aras tarafından hazırlanan "Çörek otu yağı katkılı nanokompozit poliüretan nanolifli yüzey üretimi, karakterizasyonu ve yara örtüsü olarak kullanım performansının araştırılması" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/821268
http://hdl.handle.net/11452/12620
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_47.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons