Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12616
Title: Polyesterin disperse blue 79 ile klasik ve susuz boyanmasının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of classic and waterless dyeing of polyester with disperse blue 79
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Eren, Semiha
Özcan, Hande
Yiğit, İdil
Eren, Hüseyin Aksel
Keywords: Susuz boyama
Polyester
Disperse Blue 79
Haslık
Waterless dyeing
Fastness
Issue Date: 10-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Eren, S. vd. (2019). "Polyesterin disperse blue 79 ile klasik ve susuz boyanmasının karşılaştırılması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 661-670.
Abstract: Bu çalışmada %100 Polyester kumaşlara Disperse Blue 79 (C.I.11345) boyarmaddesi ile klasik boyama ve süperkritik karbondioksit (scCO2) ortamda susuz boyama yapılmıştır. Deneyler, klasik boyama için 120 °C ve 130 °C, süperkritik ortamda boyamada ise 120 °C sıcaklıkta ve 250 bar basınçta gerçekleştirilmiştir. Klasik ortamda boyanan kumaşlara redüktif yıkama yapılmıştır. ScCO2 ortamda boyanan kumaşlara ise asetonla tekrarlı yıkamalar yapılmıştır. Numunelere; renk ölçümleri, kopma mukavemeti, KOİ testleri yapılmış ve deney sonuçları yorumlanmıştır. Süperkritik CO2'de elde edilen sonuçlar, suda yapılan klasik boyama ile karşılaştırılmıştır. Çalışma, kullanılan dispers boyanın Polyester liflerini süper kritik karbondioksit ortamda susuz olarak 120 °C ve 250 barda yüksek haslıklarda ve mukavemet kaybı olmadan boyadığını ve renk açısından da sulu ortamda dispersiyon ajanlarının varlığında 120 °C elde edilene göre %0,5 (kag) bm konsantrasyonunda daha koyu boyandığını ve %4 (kag) bm konsantrasyonu için benzer olduğunu göstermiştir.
In this study, 100% Polyester fabrics were dyed with Disperse Blue 79 (C.I.11345) dye through conventional dyeing and waterless dyeing in supercritical carbon dioxide (scCO2) medium. The experiments were carried out at 120 °C and 130 C for conventional dyeing and 120 °C at a pressure of 250 bar in supercritical carbon dioxide (ScCO2) medium. Reduction clearing was applied to the conventionally dyed samples. The fabrics dyed in ScCO2 medium were washed with acetone. Color measurements, breaking strength, COD tests were performed. The results obtained in scCO2 were compared to conventionally dyed samples. The study showed that the disperse dye used dyed the polyester fibers in scCO2 medium at 120 °C and 250 bar without any loss of strength and with no loss of the color obtained was darker at dyeing levels of 0.5% (owf) dye compared and 4% (owf) dye concentration.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/820980
http://hdl.handle.net/11452/12616
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_46.pdf1.32 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons