Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12608
Title: Değişik kaynak elektrotları kullanılarak yapılan direnç nokta kaynaklı aısı 304 paslanmaz çelik sacların kaynak izi görüntüsü ve kaynak parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi
Other Titles: Determination of welding mark appearance of welded 304 stainless steel sheets using different welding electrodes and the effect of welding parameters on mechanical properties
Authors: Yaşar, Hüseyin
Şahin, Umut O.
Çavdar, F. Yıldız
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Çavdar, Kadir
Keywords: Nokta direnç kaynağı
İzsiz kaynak
Görüntü işleme
AISI 304
Görsel kontrol
Kesme testi
Resistance spot welding
Unmarked welding
Image processing
AISI 304
Visual control
Shear testing
Issue Date: 22-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yaşar, H. vd. (2019). "Değişik kaynak elektrotları kullanılarak yapılan direnç nokta kaynaklı aısı 304 paslanmaz çelik sacların kaynak izi görüntüsü ve kaynak parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 499-516.
Abstract: Bu çalışmada, AISI 304 ostenitik paslanmaz çeliğinden imal edilmiş sac plakaların nokta direnç kaynağı kullanılarak bağlanması işleminde etken parametreler incelenmiştir. En uygun kaynak parametrelerinin seçilmesinin yanı sıra kaynak bağı sonrasında çeliğin yüzeyinde en az kaynak izi kalması amaçlanmıştır. Kaynak sonrası oluşan çekirdek bölgesi renk ölçüm teknikleri kullanılarak analiz edilmiş ve ardından elde edilen sonuçlar uzman bir kaynakçının verdiği puanlar ile karşılaştırılmıştır. Nokta direnç kaynağının dayanımı da kesme testi yardımıyla kontrol edilmiştir. Bu çalışma, imalat öncesinde uygun estetik görünüm ve dayanım için yapılacak olan ön imalatların planlanmasında ve değerlendirilmesinde kaynak olacaktır. İmalat sonrasında ise ek işçilik gerektirmeden hem estetik hem de yeterli dayanıma sahip kaynak bağlarının gerçekleştirilmesi için sunulan yaklaşımın faydalı olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın, kaynak işlemi esnasında bağlantı bölgesi estetik görünümünün objektif değerlendirilmesi amacıyla anlık ölçülmesi ve raporlanması için gelecekteki çalışmalara örnek olması da hedeflenmektedir.
In this study, the process parameters for the joining of sheet metal plates produced of AISI 304 austenitic stainless steel using resistance spot welding were investigated. By choosing the most suitable process parameters, it is aimed to keep the minimum mark on the surface after spot welding operation. The nugget zone after welding was analysed using image processing techniques and also the obtained results were compared with the scored by an expert. The strength of the spot welding was also checked with a shear testing. It is thought that the study will be a guide for planning and evaluation the preliminary tests to be carried out for adequate aesthetic view and strength before manufacturing. This approach will be useful for the realization of welding joint with aesthetic and sufficient strength without requiring additional tests after manufacturing, too. It is aimed that the study will be an example for future study in order to instantaneous measure and report on the objective evaluation of the aesthetic view of the joint area during the welding operation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819641
http://hdl.handle.net/11452/12608
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_36.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons