Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12607
Title: Araç bagaj hacminin hesaplanması için bir algoritma geliştirilmesi
Other Titles: Developing an algorithm for calculation of vehicle trunk volume
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Demir, İbrahim Halil
Kaya, Necmettin
Keywords: Araç bagaj hacmi
DIN 70020
ISO 3832
Trunk volume
Issue Date: 22-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, İ. H. ve Kaya, N. (2019). "Araç bagaj hacminin hesaplanması için bir algoritma geliştirilmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 489-498.
Abstract: Bu makalede, binek ve ticari araçların bagaj hacimlerinin uluslararası standartlara göre hesaplanabilmesi için bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımı içerisinde çalışan bir yerleşim algoritması geliştirilmiş, algoritma kodlanarak örnek modeller üzerinde uygulanmıştır. Dış yüzeyleri ve iç yüzeyleri verilen bagaj geometrik modeli üzerinde, ISO 3832 ve DIN 70020 standartlarında yer alan yöntem referans alınarak bagaj içine konulan hacimsel blokların dik yerleşim düzenlerine göre dizilmesi geliştirilen algoritma ile gerçekleştirilmiş, maksimum sayıda bloğun sığdığı durum bagaj hacmi olarak belirlenmiştir. Bu sayede, yeni araç tasarım sürecinde zaman ve maliyet açısından önemli kazanımlar söz konusu olacak, mevcut durumda fiziksel ortamda manuel olarak yapılan ve zaman alan testler, araç tasarım sürecinde CAD ortamında daha kısa sürede gerçekleştirilebilecektir.
In this study, an algorithm was developed to calculate the trunk volumes of vehicles according to international standards. The algorithm was coded inside the CAD model and applied to the example models. Standard blocks are arranged orthogonally inside a given outer and inner surfaces of trunk volume according to ISO 3832 and DIN 70020 standards using the developed algorithm. The maximum number of blocks is set as trunk volume. Therefore, there will be significant gains regarding time and cost in the new vehicle design process. In the current situation, the manual and time-consuming tests in the physical environment can be performed in the CAD environment during the vehicle design process in a shorter time.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/819636
http://hdl.handle.net/11452/12607
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_35.pdf942.24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons