Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12602
Title: Investigation of some mechanical and air permeability properties of shirting fabrics produced from compact yarns made of natural and synthetic fibres
Other Titles: Doğal ve sentetik lif esasli kompakt ipliklerden üretilen gömleklik kumaşların bazı mekanik ve hava geçirgenliği özelliklerinin incelenmesi
Authors: Günaydın, Gizem Karakan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Çeven, Erhan Kenan
Keywords: Shirting fabrics
Tear strength test
Seam strength
Crease recovery
Air permeability
Gömleklik kumaşlar
Yırtılma mukavemeti testi
Dikiş mukavemeti testi
Kat düzelme açısı
Hava geçirgenliği
Issue Date: 10-Jul-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Çeven, E. K. ve Günaydın, G. K. (2019). "Investigation of some mechanical and air permeability properties of shirting fabrics produced from compact yarns made of natural and synthetic fibres". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 445-460.
Abstract: Shirting fabrics are one of the most demanded product groups for textile consumers. Although cotton is the most preferred fibre as the raw material of shirting fabrics, fibres such as Polyester, Elastane, viscose and their blends with cotton may also be utilized in the shirting fabrics. For the convenience usage of shirting fabrics in apparel products, those fabrics’ durability and air permeability properties should be considered in detail. Fabric constructional parameters such as weave structure, warp and weft yarn density, yarn count, fibre type are the main influential factors on shirting fabrics’ mechanical and air permeability properties. This study has been performed in order to evaluate the effect of fabric construction on some mechanical properties such as tear strength, seam strength, crease recovery angle (°) as well as on air permeability of the shirting fabrics. Throughout the study, plain, dobby and satin shirting woven fabrics were produced from the compact yarns with several combinations of cotton, linen, polyamide, viscose and elastane fibre blends. Pre-treated samples were objected to tear strength test, seam strength test, crease recovery angle (°) test and finally to air permeability test. Randomized One –Way ANOVA test was performed in order to investigate the significant effect of fabric type on some mechanical and air permeability properties of shirting fabrics at significance level of 0.05. Test results were statistically evaluated and it was generally observed that there was a significant effect of fabric type on tear strength, seam strength, crease recovery angle and on air permeability features of the shirting fabrics at significant level of 0.05.
Gömleklik kumaşlar tekstil tüketicileri açısından en çok talep edilen ürün gurupları arasındadır. Bu ürünlerde hammadde olarak daha çok pamuk tercih edilse de, Poliester, elastan, viskon gibi lifler ve bu liflerin pamuk ile karışımları da gömleklik kumaşlarda kullanılabilmektedir. Gömleklik kumaşların konfeksiyon ürününde rahatlıkla kullanılabilmeleri açısından dayanıklılıkları ve hava geçirgenliği özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Dokuma örgü konstrüksiyonu, çözgü ve atkı iplik sıklığı, iplik numarası, lif tipi gibi kumaş konstrüksiyon parametreleri gömleklik kumaşların mekanik ve hava geçirgenliği özelliklerini etkileyen temel parametreler arasında yerini almaktadır. Bu çalışma farklı kumaş tiplerinin, gömleklik kumaşlara ait çözgü ve atkı yönündeki yırtılma mukavemeti, dikiş mukavemeti, kat düzelme açısı (°) ve hava geçirgenliği özelliklerine etkisini değerlendirmek üzere yapılmıştır. Bunun için farklı oranlarda pamuk, keten, Poliamit, viskon ve elastan lifleri içeren kompakt iplikler kullanılarak bezayağı, armürlü ve saten gömleklik kumaşlar üretilmiştir. Ön terbiye işlemi yapılmış kumaşlara yırtılma mukavemeti testi, dikiş mukavemeti testi, kat düzelme açısı (°) testi ve son olarak hava geçirgenliği ölçüm testleri uygulanmıştır. Kumaş tipinin gömleklik kumaşların bazı mekanik özellikleri ve hava geçirgenliği üzerindeki etkisinin 0.05 anlamlılık düzeyinde etkisini görebilmek adına tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır. Test sonuçları istatiksel olarak değerlendirilmiş olup, kumaş tipinin genel olarak gömleklik kumaşlara ait yırtılma mukavemeti, dikiş mukavemeti, kat düzelme açısı ve hava geçirgenliği özellikleri üzerinde 0.05 anlamlılık düzeyinde etkili olduğu görülmüştür.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/815642
http://hdl.handle.net/11452/12602
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_32.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons