Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12583
Title: Zaman pencereli bölünmüş-dağıtımlı araç rotalama ile afet sonrası yardım malzemesi dağıtımı planlaması
Other Titles: Post-disaster relief supplies distribution planning via split-delivery vehicle routing with time windows
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Endüstri Mühendisliği Bölümü.
Küçük, Merve Köse
Çavdur, Fatih
Keywords: Yardım malzemesi dağıtımı
Geçici-afet-müdahale-tesisi
Araç rotalama problemi
Bölünmüş-dağıtımlı araç rotalama problemi
Relief supplies distribution
Temporary-disaster-response facility
Vehicle routing problem
Split-delivery vehicle routing problem
Issue Date: 19-Apr-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçük, M. K. ve Çavdur, F. (2019). "Zaman pencereli bölünmüş-dağıtımlı araç rotalama ile afet sonrası yardım malzemesi dağıtımı planlaması". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(2), 127-146.
Abstract: Bu çalışmada, afet sonrası geçici-afet-müdahale tesislerinden afetzedelere yardım malzemesi dağıtım problemi için bir çözüm yaklaşımı önerilmektedir. Problem, literatürde bulunan Zaman Pencereli Bölünmüş-Dağıtımlı Araç Rotalama Problemi’ne uyarlanarak modellenmiştir. Önerilen çözüm yaklaşımı, yakın tarihli başka bir çalışmada geliştirilen stokastik programlama modeli sonuçlarını kullanarak, yardım malzemelerinin, önceden konumlandırılmış geçici-afet-müdahale tesislerinden afetzedelere en az maliyet (uzaklık) ile dağıtımının yapılmasını amaçlamaktadır. Söz konusu stokastik programlama modelinin sonuçları kullanılarak, başlangıç dağıtım problemi, her birisi önerilen çözüm yaklaşımıyla Zaman Pencereli Bölünmüş-Dağıtımlı Araç Rotalama Problemi olarak çözülen daha küçük boyutlu altproblemlere (bağımsız taşıma problemleri) bölünmüştür. Problem boyutundaki küçülmenin çözüm süresi açısından katkılar sağladığı, Bursa’nın büyük bir ilçesi için geliştirilen örnek olay kullanılarak oluşturulan her bir alt-problemin kişisel bir bilgisayarda saniyeler içinde çözülebildiği görülmektedir.
In this study, a solution approach is proposed for the problem of post disaster relief supplies distribution from temporary disaster-response facilities to the disaster-victims. The problem is modeled by adapting the Split-Delivery Vehicle Routing Problem with Time Windows from the literature. The proposed solution approach uses the results of a stochastic programming model developed in recent study, and is aimed at distributing relief supplies to disaster victims with the minimum cost (distance) from the pre-positioned temporary-disaster-response facilities allocated via the corresponding stochastic programming model. Using the results of the stochastic programming model, the initial distribution problem is divided into smaller sub-problems (i.e., independent transportation problems) each of which is solved using the proposed solution approach as a Split-Delivery Vehicle Routing Problem with Time Windows. It is noted that the reduction in the problem size provides positive contributions in terms of the solution time as each sub-problem generated using a case study developed for a large district of BursaTurkey can be solved in a few seconds on a personal computer.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/796073
http://hdl.handle.net/11452/12583
ISSN: 2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_2_10.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons