Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/12555
Title: Ultraviyole (UV) ışınlarının farklı teknik poliester ipliklerin özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: An investigation on the effect of ultra violet (UV) light on the properties of different technical polyester yarns
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Tekstil Mühendisliği Bölümü.
Düzyer, Şebnem
Keywords: Vectran
Polietilen tereftalat
Polietilen naftalat
Ultraviyole ışınları
Vectran
Polyethylene terepthtalate
Polyethylene naphthalate
Ultraviolet light
Issue Date: 13-Mar-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Düzyer, Ş. (2019). "Ultraviyole (UV) ışınlarının farklı teknik poliester ipliklerin özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 24(1), 253-264.
Abstract: Bu çalışmada, ultraviyole (UV) ışınlarının teknik alanlarda kullanılan poliester ipliklerin yüzey özellikleri, mekanik özellikleri ve içyapısı üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla teknik alanlarda kullanılan yüksek dayanımlı polietilen tereftalat (HT PET), boyutsal kararlı polietilen tereftalat (DS PET), polietilen naftalat (PEN) ve sıvı kristal polimer yapısında olan Vectran iplikler kullanılmıştır. Karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla konvansiyonel olarak kullanılan tam çekimli polietilen tereftalat (FDY PET) iplikler de çalışmaya dâhil edilmiştir. Numunelerin UV ile yaşlandırma sonrası yüzey özellikleri taramalı elektron mikroskobu (SEM), mekanik özellikleri çekme testleri, içyapılarındaki değişiklikler ise Fourier Dönüşümlü Infrared Spektrofotometre (FTIR) analizleri ile incelenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, UV ile yaşlandırma sonrasında en belirgin değişikliklerin Vectran’da, en az değişimin ise PEN’de olduğu gözlenmiştir. Vectran liflerinin sarardığı, yüzeylerinde bazı hasarların meydana geldiği ve mekanik özelliklerinin olumsuz etkilendiği görülmüştür. FTIR analizleri de bu bulguları desteklemektedir.
In this study, the effect of ultraviolet (UV) light on the surface properties, mechanical properties and microstructural properties of technical polyester yarns were investigated. Therefore, high tenacity polyethylene terepthtalate (HT PET), dimensionally stable polyethylene terepthtalate (DS PET), polyethylene naphthalate (PEN) and liquid crystal polymer Vectran yarns were used. Fully drawn polyethylene terepthtalate (FDY PET) yarns were also included in the study in order to compare the results. The changes in the properties of the samples after UV aging were investigated by scanning electron microscopy (SEM) studies, tensile tests and Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) analyses. The most significant difference was observed in Vectran in terms of colour and surface properties. Moreover, the mechanical properties of Vectran were negatively affected. PEN showed the least difference among the other samples. FTIR results supported the findings.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/724610
http://hdl.handle.net/11452/12555
ISSN: 2148-4147
2148-4155
Appears in Collections:2019 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_22.pdf1.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons