Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1254
Title: Senfoni orkestrası sanatçılarının meslek hastalıkları
Other Titles: Occupational diseases of professional orchestra musicians
Authors: Öz, Nesrin
Uysal, Elif
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Meslek hastalığı
Orkestra sanatçısı
Senfoni orkestrası
Occupational disease
Orchestra performer
Symphony orchestra
Issue Date: 2-Nov-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öz, E. (2018). Senfoni orkestrası sanatçılarının meslek hastalıkları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, senfoni orkestralarında görev yapan sanatçılarının yaşadığı meslek hastalıklarının neler olduğu, nasıl, neden oluştuğu ve ilerlediği, iç, dış ve çevresel faktörlerin ve çalışılan ortamın hastalığa olan etkileri, yaşanmaması için yapılması gereken uygulamaları incelemeye yönelik olarak yapılmıştır. Bu doğrultuda, meslek hastalığı yaşamış orkestra sanatçıları ve uzman doktorlar ile görüşmeler yapılmış, hastalıkların neler olduğu, sebepleri, oluşum süreçleri araştırılmış ve yaşanmaması için yapılması gereken uygulamalar belirlenmiştir. Bulgular, kas-eklem-iskelet sistemleri hakkında tüm müzisyenlerin bilgilenmesi, günlük egzersiz ve uygulamaların özümsenerek uygulanması, rahatsızlık yaşandığında ne yapılması gerektiğinin bilinmesi, karşılaşılmaması için öğrencilik sürecinden itibaren dikkatli ve düzenli bir şekilde yapılması gereken uygulamaların hayatlarına yerleştirilmesi ve bilinçli bir şekilde hareket edilmesi sonucunda hastalıklar ile daha az karşılaşılabileceğini fakat prova ve konser yapılan bazı salonların olumsuz şartlarının, sanatçıların hastalıklarının oluşumunda ciddi etkileri olduğu göz önünde bulundurularak, ilgili mercilerin bu konu ile ilgili iyileştirme yoluna gitmesinin doğru olacağı düşünülmektedir.
This research was carried out to investigate the occupational diseases experienced by the artists working in symphony orchestras, how and why they were formed and how they developed,the effects of internal, external and environmental factors on the disease and the applications that should be done in order to prevent them. In this respect, interviews were made with the orchestra artists who had experienced the occupational disease and specialists , what are the diseases, the causes, the formation processes were investigated and the applications that should be done in order to prevent them. Results; to inform all musicians about muscle-joint systems, to practice daily exercises and applications, to know what should be done when discomfort is encountered ,to ensure that the practices that need to be carried out carefully and regularly from the beginning of the student's life and and can be encountered less with diseases as a result of acting consciously ,However, it is considered that the negative conditions of some halls where rehearsals and concerts are performed have serious effects on the formation of the diseases of the artists, it is thought that it would be appropriate for the relevant authorities to improve on this issue.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1254
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
534943.pdf3.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons